กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 3 วันที่ 10 และ 24 ม.ค. 62
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย) ปี2562
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน กันยายน 2561
พาณิชย์ มอบวุฒิบัตร Franchise B2B

วันที่ 27 ก.ย. 2561
 
พาณิชย์’ มอบวุฒิบัตร Franchise B2B โชว์ศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรม
พร้อมจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ สร้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน 26 - 27 กันยายนนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
 
                กระทรวงพาณิชย์ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 21 พร้อมจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B โชว์ศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อต่อยอดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน - สร้างอาชีพ - สร้างรายได้ สร้างฐานที่มั่นด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และ ผู้ว่างงาน พบกัน 26 - 27 กันยายนนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
                      นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "การจัดงานฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์โมเดล) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นโมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างง่ายดาย
                      กรมฯ จึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 21” ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2561 โดยมีผู้ผ่านหลักสูตรฯ จำนวน 121 ราย” แบ่งเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 74 ราย ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 18 ราย ธุรกิจบริการ จำนวน 17 ราย ธุรกิจความงาม/สปา จำนวน 7 ราย และธุรกิจการศึกษา จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 นี้ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจที่ผ่านหลักสูตร B2B และนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวนกว่า 80 ธุรกิจ มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ โดยแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานจะเป็นแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง สามารถจับต้องได้ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์แต่มีเงินไม่มากก็สามารถเลือกลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการได้
                      ทั้งนี้ การสร้างงาน - สร้างอาชีพ - สร้างรายได้ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงถาวร จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ธุรกิจแฟรนไชส์จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง เพราะมีแฟรนไชส์ซอร์ช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินให้โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเอง
                     อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่มีโมเดลธุรกิจไม่ซับซ้อน ใช้เงินลงทุนไม่มาก และมีแฟรนไชส์ซอร์เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล จะช่วยลดความเสี่ยงแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยดำเนินธุรกิจมาก่อน ตลอดจนเป็นการกระตุ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของไทย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 e-mail : franchisedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
*******************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                   ฉบับที่ 179 / วันที่ 27 กันยายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th