กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน พฤศจิกายน 2561
พาณิชย์ เผยเคล็ด (ไม่)ลับ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วันที่ 29 พ.ย. 2561
 
พาณิชย์ เผยเคล็ด (ไม่)ลับ สำหรับนักลงทุนมือใหม่
เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ สุพรรณบุรี ลพบุรี และบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสัมมนา "เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ" พร้อมเผยเคล็ด (ไม่)ลับ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ในการเลือกลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ นำไปประกอบเป็นอาชีพ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและมีโมเดลธุรกิจให้สามารถนำไปใช้ได้เลย
                     นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การลงทุนในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างธุรกิจได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการที่พร้อมใช้งานและสามารถการันตีความสำเร็จได้สูงกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างมาตรฐานให้ระบบแฟรนไชส์ไทยพัฒนาสู่มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
                    ปัจจุบัน "ธุรกิจแฟรนไชส์" เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ว่างงานที่สนใจจะมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการทั้งทางด้านการผลิต ระบบการบริหารงาน รูปแบบการบริการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ การพัฒนาบุคคล และที่สำคัญ คือ การดำเนินงานด้านการตลาด ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือการบริการและความมีชื่อเสียงของเจ้าของแฟรนไชส์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมาก่อนก็สามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์เพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเลือกซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) จำเป็นต้องเข้าใจระบบแฟรนไชส์และควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ ในการเลือกทำธุรกิจที่ชอบและเหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือบริการต้องมีจุดเด่นต่างกับธุรกิจอื่น ความรู้หรือ Know-How ที่เป็นระบบ ที่จะได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) ตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ความนิยมของผู้บริโภคต่อธุรกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า ระบบและรูปแบบการใช้บริการ รวมถึงความสามารถบุคลากร ธุรกิจมีการเติบโตและมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะตัดสินใจเลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์
                     ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์ ให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อหรือลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่ใช่และประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา "เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ" ในส่วนภูมิภาค คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
                     นอกจากการจัดสัมมนาแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผู้สนใจสามารถเข้าชม พูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ จำนวน 50 แบรนด์ ที่จะเปิดเผยเคล็ดไม่ (ลับ) ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับดูต้นแบบและเลือกซื้อแฟรนไชส์ ในงาน "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ" 1) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ บิ๊กซี ลพบุรี 2) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ ห้างทวีกิจ บุรีรัมย์
                     "อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ถึงแม้จะมีเจ้าของแฟรนไชส์คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล ผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ควรเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การพิจารณาเลือกธุรกิจและทำเลให้เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงต่อไป" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
                    ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
*********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                      ฉบับที่ 21 / วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th