กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> ประกาศ/ระเบียบ
การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 10 มิ.ย. 2562
 

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     ปี 2561
     ปี 2562

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 3/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
      - ประกาศ อ.พ.ก.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th