กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่

วันที่ 9 ต.ค. 2562

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่" (Young Digital Warrior) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของยุวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) มาพัฒนาสินค้าชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงสามารถขยายโอกาศทางการตลาด สร้างรายได้ไห้กับชุมชน รวมทั้ง ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่จำนวน 150 ราย ประกอบด้วยนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ภาคตลาดแรงงานหรือสร้างธุรกิจเป็นของตังเอง รวมไปถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ และทายาทนักธุรกิจที่รับช่วงต่อจากธุรกิจยุคเดิมไปสู่การสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจยุคใหม่ ในการนี้ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานฯ ด้วย ณ ห้อง Sapphire 2 โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จ.นครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th