กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสัมมนาหลักสูตร "จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
เชิญสมัครอบรม "บัญชี..ชี้ช่องรวย" วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรม การ์เด้น ซีวิวรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม" วันที่ 22 พฤศจจิกายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
โปรดอ่าน จ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ Total Solution for SMEs ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน พฤศจิกายน 2562
กรมพัฒน์ จับมือ SCB เสริมแกร่ง SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจและบริการทางการเงินของธนาคาร

วันที่ 6 พ.ย. 2562
 
กรมพัฒน์ จับมือ SCB เสริมแกร่ง SMEs
เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจและบริการทางการเงินของธนาคาร
ได้สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม
 
                                          กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจและบริการทางการเงินของธนาคารได้สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ผ่านระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด "Total Solution for SMEs"
                                            นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า "Total Solution for SMEs เปรียบเสมือนทางลัดที่ช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจ รวมถึงมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ สามารถนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) เพื่อสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจและบริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ทั้ง 3 ส่วนไว้ด้วยกัน ได้แก่ 1) โปรแกรมจัดการเอกสาร (Office Software) 2) โปรแกรมงานขายหน้าร้าน (POS : Point Of Sale) และ 3) โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) โดยทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การซื้อขายสินค้า/บริการ เชื่อมโยงข้อมูลไปจัดทำบัญชี และงบการเงิน เพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจของ SMEs ในยุคดิจิทัลที่ต้องสะดวก รวดเร็ว และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีการจับคู่ระหว่างธุรกิจ SMEs กับโปรแกรมที่เหมาะสม (Business Matching) นอกจาก SMEs จะได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ประกอบการ Software เอง ได้มีโอกาสทางการค้า พัฒนาธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 
                                          นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมในส่วนภูมิภาคอีก จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 
                                        การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย รวมถึงการสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้ กรมยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งสถานที่ในการจัดอบรมในวันนี้ และ SCB ได้มอบสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับ SME ที่เข้าร่วมโครงการ "รองอธิบดี กล่าวสรุป"
 
                                          สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.dbd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5981
 
********************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                        ฉบับที่ 22 / 2 พฤศจิกายน 2562
 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th