กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กิจกรรม "เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล" ณ จังหวัดพัทลุง
x
ประกาศรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" จำนวน 12 ชุมชน
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จัดสัมมนา ให้กับผู้รับหลักประกัน หัวข้อ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สำหรับผู้รับหลักประกัน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนน
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2563 >> เดือน มกราคม 2563
พาณิชย์ ชวนผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคงบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 9 ม.ค. 2563
 
พาณิชย์ ชวนผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคงบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "เริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจด้วยหลัก "ธรรมาภิบาล" กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวขานและเพิ่มความสำคัญมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มดำเนินธุรกิจ การมีธรรมาภิบาลที่ดีเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับธุรกิจ ดังนั้น หากผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับธุรกิจ จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
 
                                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ พร้อมทั้งสร้างต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมถึงการให้ความรู้นิติบุคคลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และดึงดูดการลงทุน
 
                                        โดยในวันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมหลักสูตร "เริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ให้แก่นิติบุคคลตั้งใหม่ และนิติบุคคลที่สนใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้นิติบุคลทราบถึงหน้าที่ตามกฎหมายภายหลังการจดตั้งนิติบุคคล ทั้งด้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของนิติบุคคล การเตรียมตัวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจและประโยชน์ที่จะได้รับ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
 
                                        ทั้งนี้ กรมฯ มีเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 
                                หลักธรรมาภิบาลถือเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพราะหลักดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต อธิบดีกล่าวสรุป
 
                                       การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีกระแสตอบรับอย่างดีจากมีนิติบุคคลตั้งใหม่ และนิติบุคคลที่สนใจในส่วนภูมิภาค(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอุดรธานี) ที่เข้าร่วมอบรมมากกว่า 500 ราย และคาดว่าจะมีผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 700 ราย
 
                                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 4417,สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th
 
******************************************
ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                              ฉบับที่ 48 / วันที่ 9 มกราคม 2563
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th