เลิกบริษัทจำกัดและเสร็จการชำระบัญชี / การถอนทะเบียนร้าง

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน
เหตุที่จะเลิกบริษัท ? 288
บริษัทจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีไปแล้วเจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้อีกหรือไม่หรือจะร้องต่อศาลให้บริษัทลูกหนี้นั้นคืนสู่ทะเบียนเหมือนกรณีถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างได้หรือไม่ ? 666
บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายในเวลาเท่าใดและต้องประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องเลิกบริษัทภายในกี่วันถ้าลืมประกาศหนังสือพิมพ์จะต้องทำอย่างไร ? 454
บริษัทที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างแล้วต้องจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีอีกหรือไม่ ? 369
จะตรวจสอบรายชื่อบริษัทร้างได้ที่ไหนบ้าง ? 399