เข้าสู่ระบบ
การลงประกาศการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์
nhonkeaw@hotmail.com 27 พฤษภาคม 2551 17:02:42 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
คำบอกกล่าวการนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้นกฏหมายกำหนดให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนนั้ดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ดังนั้นการนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้นต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้งและส่งคำบอกกล่าวลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกกรณีครับ ยกเว้นเพียงกรณีประชุมจัดตั้งบริษัทใหม่เท่านั้น
สำนักทะเบียนธุรกิจ 09 มิถุนายน 2551 01:53:10 IP: 10.6.110.26
ความคิดเห็นที่ 2
การลงประกาศประชุมผู้ถืหถุ้นในหนังสือพิมพ์ตามกฎหมายบริษัท ที่ได้แก้ไขใหม่ไม่ทราบว่าใช้กับทุกกรณีหรือไม่ อย่างไร เช่นในกรณีที่บริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นเลยนอกจากกรรมการในบริษัทเอง เช่นนี้จำเป็นต้องประกาศในหนังสือพิมพ์หรือไม่ ขอบคุณคะ
nhonkeaw@hotmail.com 27 พฤษภาคม 2551 17:02:42 IP: 58.136.117.146
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น