เข้าสู่ระบบ
การลงประกาศการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ตามกฎหมายใหม่
Sirithon 21 กรกฎาคม 2551 11:36:29 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 "คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย[b:3hsy3l6f]หนึ่งคราว[/b:3hsy3l6f]..." แต่ข้อบังคับเดิมของบริษัท กำหนดว่า "คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย[b:3hsy3l6f]สองคราว[/b:3hsy3l6f].." หากบริษัทประสงค์จะลงประกาศในหนังสือพิมพ์ [b:3hsy3l6f]1 คราว[/b:3hsy3l6f]ตามกฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่ได้หรือไม่โดยที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อบังคับเดิมของบริษัท ขอบคุณคะ
Sirithon 21 กรกฎาคม 2551 11:36:29 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 2
ดิฉันก็อยากรู้คำตอบเช่นกันคะ เจ้าหน้าที่ช่วยตอบด้วย
navadee 07 สิงหาคม 2551 08:47:54 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 3
เรียนเจ้าหน้าที่คะ กรุณาช่วยตอบคำถามที่ตั้งไว้ในกระทู้ด้วยคะ หรือหากไม่สามารถตอบได้ประการใดช่วยชี้แจงด้วยคะ ขอบคุณคะ
Sirithon 11 สิงหาคม 2551 09:48:03 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 4
รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยตอบด้วยคะสงสัยเหมือนกัน
nanuna 29 กรกฎาคม 2551 11:38:22 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 5
ข้อบังคับของบริษัทข้อใดที่ขัดต่อกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทที่แก้ไขใหม่หรือไม่สอดคล้องกับกฏหมายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1ก.ค. 2551 เป็นต้นไปข้อบังคับดังกล่าวในข้อดังกล่าวเป็นอันตกไป ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปครับ (ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มาดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่อนายทะเบียนก็ตาม บริษัทต้องใช้หลักกฏหมายแพ่งว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทในเรื่องนั้นๆมาเป็นข้อบังคับแทน)
29 กรกฎาคม 2551 14:27:34 IP: 10.6.110.26
ความคิดเห็นที่ 6
บริษัทดิฉันก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันคะ เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วย
navadee 31 กรกฎาคม 2551 09:36:55 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 7
ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากคะ แต่ดิฉันยังมีข้อสงสัยอีก 2 ประเด็นคือ 1.ในกรณีนี้รวมถึงข้อบังคับที่กำหนดให้เข้มงวดกว่ากฎหมายด้วยเหรอคะ? เช่น กฎหมายกำหนดให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อย 1 คราว แต่ข้อบังคับเดิมกำหนดว่าต้องลงพิมพ์อย่างน้อย 2 คราว 2. หากบริษัทจะลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ได้หรือไม่คะ? (แม้จะขัดต่อข้อบังคับดังกล่าว) รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยกรุณาให้คำตอบด้วยคะ ขอบคุณคะ
Sirithon 30 กรกฎาคม 2551 14:25:05 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 8
*ตามคำถามของผู้ตั้งกระทู้ ป.พ.พ.มาตรา 1175 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว........แต่ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ อย่างน้อย สอง คราว.......ข้อบังคับนี้ใช้บังคับได้ และไม่ขัดต่อกฎหมาย เพราะ (1) กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 คราว ถึงแม้บริษัทไม่มีข้อบังคับกำหนดไว้ บริษัทจะประกาศทางหนังสือพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ก็ต้องถือว่าเป็นการบอกกล่าวโดยชอบแล้ว และสามารถทำได้ ดังนั้นการที่บริษัทจำกัด จะกำหนดไว้ในข้อบังคับให้มีการบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์มากกว่า 1 คราว จึงสามารถทำได้ และมีผลใช้บังคับ (2) การที่บริษัทจำกัด กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องการบอกกล่าวนี้ ต้องบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 2 คราว *จึงเป็นการกำหนดข้อบังคับให้แตกต่างกับหลักกฎหมาย ซึ่งสามารถทำได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 151 สรุป บริษัทจำกัดนี้ต้องบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
ส.อนัตตา 01 สิงหาคม 2551 14:11:11 IP: 10.6.12.74
ความคิดเห็นที่ 9
[quote="Anonymous":2cdhf76n]*ตามคำถามของผู้ตั้งกระทู้ ป.พ.พ.มาตรา 1175 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว........แต่ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ อย่างน้อย สอง คราว.......ข้อบังคับนี้ใช้บังคับได้ และไม่ขัดต่อกฎหมาย เพราะ (1) กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 คราว ถึงแม้บริษัทไม่มีข้อบังคับกำหนดไว้ บริษัทจะประกาศทางหนังสือพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ก็ต้องถือว่าเป็นการบอกกล่าวโดยชอบแล้ว และสามารถทำได้ ดังนั้นการที่บริษัทจำกัด จะกำหนดไว้ในข้อบังคับให้มีการบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์มากกว่า 1 คราว จึงสามารถทำได้ และมีผลใช้บังคับ (2) การที่บริษัทจำกัด กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องการบอกกล่าวนี้ ต้องบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 2 คราว *จึงเป็นการกำหนดข้อบังคับให้แตกต่างกับหลักกฎหมาย ซึ่งสามารถทำได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 151 สรุป บริษัทจำกัดนี้ต้องบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท[/quote:2cdhf76n]บริษัทจะลงประกาศในหนังสือพิมพ์คราวเดียวตามกฎหมายใหม่ไม่ได้เหรอคะ? รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยกรุณายืนยันคำตอบด้วยคะ
Sirithon 01 สิงหาคม 2551 18:19:19 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 10
04 สิงหาคม 2551 10:24:52 IP: 10.6.110.25
ความคิดเห็นที่ 11
ขอบคุณคะ เจ้าหน้าที่ แต่ดิฉันยังมีข้อข้องใจอีกบางประการคะ หากข้อบังคับเดิมกำหนดว่า.... "การเรียกประชุมทุกคราว ให้ลงหนังสือพิมพ์อย่างน้อย [b:ytp5jahg]2 ครั้ง [/b:ytp5jahg][b:ytp5jahg]หรือ ให้ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน"[/b:ytp5jahg] ในกรณีดังกล่าวหากบริษัทไม่ประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับ แต่บริษัทจะถือตามกฏหมายใหม่โดยปฎิบัติดังนี้... "ลงหนังสือพิมพ์ [b:ytp5jahg]1 ครั้ง [/b:ytp5jahg][b:ytp5jahg]และ[/b:ytp5jahg] [b:ytp5jahg]ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน"[/b:ytp5jahg] จะถือว่าการปฎิบัติดังกล่าว[b:ytp5jahg]ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทหรือไม่???[/b:ytp5jahg]เพราะแม้จะไม่ขัดต่อหฎหมายแต่ก็อาจมีประเด็นโต้แย้งกันในภายหลังว่าการปฎbบัติดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับ รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงให้เกิดความกระจ่างในประเด็นดังกล่าวด้วย เพราะเกิดปัญหาในทางปฎิบัติอย่างมาก ขอบคุณคะ
Sirithon 04 สิงหาคม 2551 14:17:06 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 12
ข้อที่ 1. ป.พ.พ.มาตรา 1175 เป็นเรื่องของแบบ และวิธีการบอกกล่าว การนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจำกัด ที่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนได้รับทราบ และใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นมาประชุมกัน เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน ข้อที่ 2. ถ้าบริษัทจำกัดได้บอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยชอบ(เป็นธรรมโดยหลักกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท) แล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมจึงชอบด้วยกฎหมาย ใช้ยันกับบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ข้อที่ 3. การบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นชอบ หรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกันในระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง และบริษัทจำกัดนั้น เพราะผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุม หรือต้องสูญเสียประโยชน์จากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจอ้างเหตุผลจากหลักกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ข้อที่ 4. การที่ผู้ตั้งกระทู้ ตั้งโจทย์ไว้ว่า บริษัทนี้ไม่ประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจทำให้มีความเห็นแตกต่างในการแปลหรือตีความข้อบังคับ และหลักกฎหมาย ไปในทางที่เป็นประโยชน์ฝ่ายตนได้ **โดยอาจแปลว่า ข้อบังคับนี้ทั้งข้อของบริษัททั้งหมดไม่มีผลใช้บังคับ ต้องไปใช้ตามหลักกฏหมายของ ป.พ.พ.มาตรา 1175 **แต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจแปลว่าเมื่อบริษัทมีเจตนาที่จะไม่แก้ไขข้อบังคับข้อนี้แสดงว่ามีเจตนาที่ใช้ข้อบังคับนี้ในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายใช้เป็นข้อบังคับของบริษัทต่อไป ข้อที่ 5. ถ้าบริษัทจำกัดนี้มีความประสงค์ไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง และไม่ขัดต่อกฎหมาย ท่านจะต้องบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น (1) โดยบอกกล่าวตามหลักกฎหมาย คือต้องบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์ และส่งทางจดหมายไปรษณีย์ตอบรับ และ (2) ต้องบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 2 คราว ตามข้อบังคับของบริษัทด้วย
ส.อนัตตา 05 สิงหาคม 2551 09:16:19 IP: 10.6.12.74
ความคิดเห็นที่ 13
ขอบคุณคะ คุณส.อนัตตา คำตอบนี้สร้างความกระจ่างแก่ดิฉันมากคะ อย่างไรก็ตาม รบกวนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนธุรกิจช่วยมาตอบเพื่อยืนยันให้ิชัดเจนด้วยคะ ตามประเด็นที่ได้ถามไว้ในข้างต้น เพราะคำตอบของท่านจะเกิดประโยชน์แก่อีกหลายบริษัทที่ประสบปัญหาในข้อกฎหมายดังกล่าวคะ ขอบคุณคะ
Sirithon 05 สิงหาคม 2551 13:07:45 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 14
-ถ้าสมมุติว่าได้ประกาศหนังสือพิมพ์วันที่ 5 แต่จดหมายนัดประชุมลงวันที่ 4 แล้วจะต้องกรอกแบบฟอร์มในกรณีจดเลิกบริษัทลงวันที่อะไรค่ะ -และถ้าส่งจดหมายนัดประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นอยู่บ้านเดี่ยวกันส่งไปรษีณีย์ตอบรับไปแค่ฉบับเดียวแต่จดหมายนัดประชุมมีระบุชื่อผู้ถือหุ้นทุกคนได้หรือไม่ -และถ้าทำแบบส่งไปรษณีย์ตอบรับบางคนและส่งจดหมายแบบให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือรับรองอีกบ้างส่วนได้หรือไปแบบว่าทำคนละวิธีได้หรือไหมค่ะ -แล้วกรณีเวลาไปจดเลิกจะต้องนำหลักฐานเหล่านี้ไปให้นายทะเบียนดูไหมค่ะ
นพวรรณ 13 สิงหาคม 2551 15:13:49 IP: 210.86.217.195
ความคิดเห็นที่ 15
งง........
wisit 18 สิงหาคม 2551 10:32:16 IP: 58.136.117.146
ความคิดเห็นที่ 16
ดิฉันก็ได้ติดตามกระทู้นี้เช่นกันคะ เจ้าหน้าที่ช่วยตอบด้วย
navadee 15 สิงหาคม 2551 08:53:40 IP: 58.136.117.146
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น