เข้าสู่ระบบ
ประชุมเพื่อมติพิเศษต้องลงหนังสือพิมพ์ทั้ง2ครั้งหรือเปล่า
sasijandee@gmail.com 11 ธันวาคม 2551 14:32:20 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
การประชุมที่ต้องประชุม 2 ครั้งเพื่อขอมติพิเศษนั้น จะต้องลงประกาศเชิญประชุมทางหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ครั้งเลยหรือเปล่า หรือถ้าลงครั้งเดียวต้องลงครั้งแรกหรือครั้งหลังคะ
sasijandee@gmail.com 11 ธันวาคม 2551 14:32:20 IP: 124.121.114.42
ความคิดเห็นที่ 2
มติพิเศษ ตาม ปพพ. ที่แก้ไขใหม่นั้น ลดการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เหลือเพียงครั้งเดียว โดยต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ คำบอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น นั้น ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ by-hand ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้ง คำบอกกล่าวเรียกประชุม ต้องระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี http://www.thaiaccountnews.com
หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี 11 ธันวาคม 2551 23:43:44 IP: 125.24.198.207
ความคิดเห็นที่ 3
thailandworkpermit@hotmail.com ปรึกษา และให้คำแนะนำ ฟรี ทั้งด้านกฏหมายและบัญชี และการจดทะเบียนทุกประเภติดต่อตามเมล์ชื่อหากมีค่าบริการเริ่มที่ 1500 ติดต่อ thailandworkpermit@hotmail.com
thailandworkpermit@hotmail.com 13 ธันวาคม 2551 10:05:50 IP: 125.24.214.210
ความคิดเห็นที่ 4
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551 ปพพ. มาตรา 1194 ได้แก้ไขคำนิยามการประชุมเพื่อลงมติพิเศษใหม่จากเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นสองครั้ง แต่ปัจจุบันการประชุมเพื่อลงมติพิเศษนั้นประชุมครั้งเดียว และต้องลงมติโดยคะแนนด้วยเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนการบอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษนั้น ปพพ. 1175 กำหนดว่า คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษนั้นให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย 1 คราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
16 ธันวาคม 2551 15:09:39 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 5
เรียน สำนักทะเบียนธุรกิจ เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และนำเงินนั้น ไปชำระหนี้ ให้เจ้าหนี้ต่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้อง รับ-จ่าย ภายในวันเดียว อันเนื่องมาจาก เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศและจะเดินทางเพื่อมารับเงินสด ทำให้บริษัทฯไม่สามารถนำเงินสดนั้นไปฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐาน กรณีเป็นเช่นนี้ ทางบริษัทควรดำเนินการอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ
aungkana 17 ธันวาคม 2551 11:45:58 IP: 210.86.146.189
ความคิดเห็นที่ 6
sunisasangsai@hotmail....... ปรึกษา และให้คำแนะนำ ฟรี ทั้งด้านกฏหมายและบัญชี และการจดทะเบียนทุกประเภทติดต่อตามเมล์ชื่อหากมีค่าบริการเริ่มที่ 1500 ติดต่อ ...sunisasangsai@hotmail.......
sunisasangsai@hotmail....... ป 18 ธันวาคม 2551 15:47:17 IP: 125.24.228.225
ความคิดเห็นที่ 7
หลักฐานการรับชำระค่าหุ้นใช้ได้ทั้งหนังสือรับรองจากธนาคารหรือหลักฐานการรับชำระที่บริษัทออกให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อมีการรับชำระค่าหุ้นและได้ออกหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้นแล้วสามารถนำสำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นดังกล่าวมาประกอบคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองจากธนาคาร สำหรับเงินค่าหุ้นที่บริษัทได้รับมานั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของบริษัทว่าจะดำเนินการอย่างไร
25 ธันวาคม 2551 11:28:53 IP: 10.6.110.156
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น