เข้าสู่ระบบ
อยากทราบ บท ลงโทษทางกฏหมายกรณีไม่ได้ลงประกาศเชิญประชุมฯ
suteerapongpun@hotmail.com 22 มกราคม 2552 10:20:32 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ตามหลัก พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 17 ระบุว่า บริษัทจำกัดใด ไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา 1175 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
13 กุมภาพันธ์ 2552 13:41:21 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 2
กรณีไม่ได้ลงโฆษณา ไม่ได้ส่งไปรษณีย์ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น มี บท ลงโทษทางกฏหมายหรือไม่
suteerapongpun@hotmail.com 22 มกราคม 2552 10:20:32 IP: 203.56.22.126
ความคิดเห็นที่ 3
A19742009 @hotmail...ปรึกษา ราคาเหมารวมค่าธรรมเนียม รวมลงหนังสือพิมพ์ ค่าทนาย ค่าบริการรับจดทะเบียน ค่าบริการรับส่งเอกสารถึงที่ ราคาเหมาเริ่มที่ 1000 บาท singhayana@hotmail...ปรึกษา และให้คำแนะนำ ฟรี ทั้งด้านกฏหมายและบัญชี และการจดทะเบียนทุกประเภทรวมถึงการกรอกเอกสารและปัญหาที่มักเกิดความผิดพลาด ติดต่อตามเมล์ด้านบนชื่อติดต่อ ให้บริการ workpermit (6,500) ..... ที่ a19742009@hotmail.
A19742009 @hotmail...ปรึกษา รา 23 มกราคม 2552 12:13:29 IP: 125.24.202.170
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น