เข้าสู่ระบบ
อยากทราบ บท ลงโทษทางกฏหมายกรณีไม่ได้ลงประกาศเชิญประชุมฯ
suteerapongpun@hotmail.com 23 มกราคม 2552 11:38:18 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
บทลงโทษทางกฏหมายกรณีไม่ได้ลงโฆษณาประกาศเชิญประชุมฯ มีอย่างไรคะ
suteerapongpun@hotmail.com 23 มกราคม 2552 11:38:18 IP: 202.56.12.152
ความคิดเห็นที่ 2
ตามหลัก พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 17 ระบุว่า บริษัทจำกัดใด ไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา 1175 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
13 กุมภาพันธ์ 2552 13:49:28 IP: 10.6.110.156
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น