เข้าสู่ระบบ
อยากทราบ บท ลงโทษทางกฏหมายกรณีไม่ได้ลงประกาศเชิญประชุมฯ
suteerapongpun@hotmail.com 26 มกราคม 2552 14:15:35 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
บทลงโทษทางกฏหมายกรณีไม่ได้ลงประกาศเชิญประชุมฯมีอย่างไรบ้างคะ
suteerapongpun@hotmail.com 26 มกราคม 2552 14:15:35 IP: 203.56.22.126
ความคิดเห็นที่ 2
โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับ
numtemong@hotmail.com 26 มกราคม 2552 14:52:14 IP: 172.20.22.83
ความคิดเห็นที่ 3
A19742010 @hotmail...ปรึกษา ราคาเหมารวมค่าธรรมเนียม รวมลงหนังสือพิมพ์ ค่าทนาย ค่าบริการรับจดทะเบียน ค่าบริการรับส่งเอกสารถึงที่ ราคาเหมาเริ่มที่ 1000 บาท singhayana@hotmail...ปรึกษา และให้คำแนะนำ ฟรี ทั้งด้านกฏหมายและบัญชี และการจดทะเบียนทุกประเภทรวมถึงการกรอกเอกสารและปัญหาที่มักเกิดความผิดพลาด ติดต่อตามเมล์ด้านบนชื่อติดต่อ ให้บริการ workpermit (6,500) ..... ที่ a19742010@hotmail.
A19742010 @hotmail...ปรึกษา รา 28 มกราคม 2552 13:20:51 IP: 125.24.226.29
ความคิดเห็นที่ 4
มาตรา ๑๗* บริษัทจำกัดใด ไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ลงให้ครบดีกว่า ค่าใช้จ่ายแค่ 200 บาท เองครับ หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี http://www.thaiaccountnews.com
หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี 02 กุมภาพันธ์ 2552 14:52:41 IP: 210.4.143.165
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น