เข้าสู่ระบบ
หากลงประกาศเชิญประชุมอนุมัติงบการเงินไม่ทัน มีโทษปรับอย่างไร
suwasinee@yahoo.com 19 เมษายน 2552 14:37:13 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ตาม พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 17 ระบุว่า บริษัทจำกัดใด ไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา 1175 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
04 มิถุนายน 2552 10:25:51 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 2
หากเป็นบริษัททุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และลงประกาศเชิญประชุมอนุมัติงบการเงินไม่ทันในรอบปีนี้ แต่ได้ทำการแจ้งเชิญประขุมทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว ต้องมีโทษระวางปรับอย่างไรคะ
suwasinee@yahoo.com 19 เมษายน 2552 14:37:13 IP: 222.123.7.78
ความคิดเห็นที่ 3
ไม่เกิน 20000 บาท (อายุความ 1 ปี)
555 19 เมษายน 2552 17:50:23 IP: 125.25.94.78
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น