เข้าสู่ระบบ
การประกาศหนังสือพิมพ์
newpaper 23 มิถุนายน 2552 14:56:56 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
1.เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท 2.ย้ายสำนักงานในจังหวัดเดียวกัน ไม่ต้องมีมติพิเศษ และไม่ต้องลงหนังสือพิมพ์
087-500-5181 23 มิถุนายน 2552 15:29:19 IP: 124.121.2.53
ความคิดเห็นที่ 2
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๗๕* คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย ดังนั้นการจดทะเบียนที่มีการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องประเทศ นสพ. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โทร 02-547-5050 ในวันและเวลาราชการ
23 มิถุนายน 2552 15:40:27 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 3
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่มีหน้าที่ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ให้ใคร 2. การบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น(ทุกประเภท ทุกครั้ง ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน) เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น ท่านจะต้องดำเนินการตามหลักกฎหมาย และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ ป.พ.พ.มาตรา 1175 มาตรา 1244 มาตรา 1245 ในเวปนี้ มีหลักกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท โดยละเอียด ที่ท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้เสมอ
ส.อนัตตา 24 มิถุนายน 2552 08:52:38 IP: 10.6.12.74
ความคิดเห็นที่ 4
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่ามีรายการอะไรบ้างที่มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ เพราะดิฉันงงมากค่ะ! ยกตัวอย่างเช่น "ถ้ากรรมการเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการและ เปลี่ยนแปลงในบอจ. 5 " จะต้องมีการลงในหนังสือพิมพ์หรือเปล่า? ขอความกรุณาตอบด่วนนะค่ะ เพราะว่าต้องทำด่วนค่ะ Newpaper
newpaper 23 มิถุนายน 2552 14:56:56 IP: 125.24.178.146
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น