เข้าสู่ระบบ
เทคโอเวอร์มาแล้วต้องการแก้ไข ชื่อ ตรา ผู้ถือหุ้น ทำยังไงครับ
Jackie 29 มิถุนายน 2552 10:06:28 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ตอนนี้ผมทำงานให้กับผู้ลงทุน ซึ่งเทคโอเวอร์บริษัทหนึ่งมาเป็นกิจการของตนแล้ว ต้องการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น(เอาออก ให้เหลือเพียงแต่เขาคนเดียว) ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ? เบื้องต้นนี้ผมได้ทำการจองชื่อบริษัทจำกัดเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ดำเนินการภายใน 30 วันครับ ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับ ผมเพิ่งมาทำงานจึงเพิ่งได้รู้ว่าใบบริคณสนธินั้นสูญหายซึ่งทางผู้เทคโอเวอร์นั้นได้ไปแจ้งความมาก่อนหน้านี้แล้วครับ ผมจึงขอรบกวน ช่วยแนะนำขั้นตอนว่าผมควรทำอะไรก่อนหลัง อย่างไรน่ะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
Jackie 29 มิถุนายน 2552 10:06:28 IP: 117.47.36.143
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้คำแนะนำ ดีใจมากเลยครับที่มีคนช่วยแนะนำ ผมจะพยายามศึกษาด้วยตนเองจนถึงที่สุดก่อน เพื่อไม่เป็นการรบกวนทุกท่านครับ หากพยายามเต็มที่แล้วผมไม่สามารถหาคำตอบได้ จะรบกวนขอคำแนะนำอีกนะครับ ขอบคุณครับ
Jackie 30 มิถุนายน 2552 09:03:39 IP: 124.120.88.154
ความคิดเห็นที่ 3
กรณีที่บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และวัตถุประสงค์ บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขชื่อบริษัท โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กรณีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ยื่นต่อนายทะเบียน
087-500-5181 29 มิถุนายน 2552 14:33:31 IP: 124.121.3.85
ความคิดเห็นที่ 4
29 มิถุนายน 2552 14:49:31 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 5
1. สัญญาเทคโอเวอร์ นั้น บริษัทจำกัดนี้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจกรรม มาเป็นของ ผู้เทคโอเวอร์แล้วหรือยัง 2. ถ้าผู้เทคโอเวอร์ ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีผู้เทคโอเวอร์เพียงคนเดียวถือหุ้นนั้น ผู้เทคโอเวอร์จะต้องดำเนินการกระจายหรือโอนหุ้นบางส่วนที่ตนถืออยู่ให้บุคคลอื่น โดยให้บริษัทจำกัดนี้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป มิฉะนั้นบริษัทจำกัดอาจถูกศาลสั่งให้เลิกบริษัทได้ และบริษัทจำกัดนี้ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ 3. ถ้าผู้เทคโอเวอร์ ได้ดำเนินการตาม 1 และ 2 แล้ว ในฐานะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก ในการจะดำเนินตามที่ถามมานี้น่าจะไม่มีปัญหายุ่งยากแต่อย่างไร
ส.อนัตตา 29 มิถุนายน 2552 15:17:37 IP: 10.6.12.74
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น