เข้าสู่ระบบ
มีข่าวว่าจะยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตอนงบประจำปี
usama605 07 สิงหาคม 2552 21:37:16 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ในการเรียกประชุมใหญ่จะต้องปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท เรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ ให้ดูได้ที่ มาตรา 1175 ซึ่งมาตรา 1175 มีใจความว่า คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ การประชุมใหญ่ จึงต้องปฏิบัติตาม ม.1175 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทะเบียนธุรกิจ โทรศัพท์ 02-547-5050 ในวันและเวลาราชการ
10 สิงหาคม 2552 15:24:41 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 2
ได้ข่าวว่าจะแก้ไขข้อกฎหมายหรอครับว่าตอนส่งงบการเงินประจำปี ไม่จำเป็นต้องประกาศหนังสือพิมพ์แล้วหรอครับ พอดีพึ่งได้ข่าวมาปีหน้าจะไม่มีการประกาศแล้ว รบกวนใครทราบรายละเอียดรบกวนตอนหน่อยนะครับ
usama605 07 สิงหาคม 2552 21:37:16 IP: 58.9.59.102
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น