เข้าสู่ระบบ
เชิญประชุมเพื่อปลดกรรมการออกจากตำแหน่ง
MOOK 27 พฤศจิกายน 2552 12:14:16 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ตาม พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 - มาตรา 17 บริษัทจำกัด ไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น ไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะประชุมปรึกษากันและในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษไม่ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติตามมาตรา 1175 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน20,000 บาท และกรรมการบริษัทหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
03 ธันวาคม 2552 15:17:32 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 2
กรณีที่มีการเชิญประชุมโดยเร่งด่วนเพื่อปลดกรรมการออกจากตำแหน่ง โดยที่ไม่ได้ประกาศเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการประชุม จะมีความผิดไหม และ จะต้องเสียปรับอย่างไร
MOOK 27 พฤศจิกายน 2552 12:14:16 IP: 58.9.194.76
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น