เข้าสู่ระบบ
เพิ่มวัตถุประสงค์ (ด่วนคะ)
nong 05 มกราคม 2553 22:15:19 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
บริษัทได้ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว โดย นัดประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น เพิ่มทุน,เปลี่ยนชื่อ,กรรมการออก และ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) มีคำถามคะว่า ถ้าตอนที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมและประธานได้เสนอให้มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมจากการลงประกาศนสพ.ตอนเชิญประชุมไปแล้ว เช่น ประธานเสนอให้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ซึ่งต้องแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เราจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ใหม่ หรือ เราจะใช้ข้อ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นหัวข้อประชุมเพิ่มอีก 1 ข้อ เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 3. และ ทำการเพิ่มเติม บริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไข)อีก 1 ข้อ ได้หรือไม่คะ สามารถทำได้หรือเปล่าคะ
nong 05 มกราคม 2553 22:15:19 IP: 110.49.113.159
ความคิดเห็นที่ 2
08 มกราคม 2553 16:38:00 IP: 10.6.110.156
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น