เข้าสู่ระบบ
การประชุมสามัญครั้งแรก ของ บจก.
yoolonghq@gmail.com 09 มีนาคม 2553 03:49:55 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท ที่เป็นการประชุมสามัญครั้งแรกนั้น 1.กฎหมายมีข้อกำหนด ถึงหัวข้อที่ต้องประชุมกันหรือไม่ 2.หากลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 7 วัน และบริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง แทนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ ก็เป็นอันถูกต้องครบถ้วนใช่หรือไม่
yoolonghq@gmail.com 09 มีนาคม 2553 03:49:55 IP: 125.25.114.210
ความคิดเห็นที่ 2
09 มีนาคม 2553 15:39:57 IP: 10.6.110.156
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น