เข้าสู่ระบบ
เจ้าของกิจการ
noo 22 พฤศจิกายน 2553 13:16:03 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
26 พฤศจิกายน 2553 16:54:10 IP: 10.6.103.200
ความคิดเห็นที่ 2
เรียนถาม ผู้เกี่ยวข้อง กรณีผู้ขอจดทะเบียนบริษัทติด black list จะขอจดทะเบียนได้หรือไม่ หรือเป็นกรรมการ , ผู้จัดการ , เจ้าของบริษัท ได้หรือไม่ จะมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหรือไม่ ขอขอบคุณ
noo 22 พฤศจิกายน 2553 13:16:03 IP: 115.87.245.97
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น