เข้าสู่ระบบ
เรื่องการปิดงบประจำปี ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
Kitty 15 มกราคม 2554 14:47:46 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
26 มกราคม 2554 16:34:07 IP: 10.6.113.173
ความคิดเห็นที่ 2
1.ไม่ทราบว่ามีประกาศขั้นตอนให้ทราบไว้ทางไหนรึเปล่า เพราะไม่ได้จ้างสำนักงานบัญชีทำ แต่พยายามจะทำเองจึงไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอะไร และระยะเวลาเท่าไหร่ อย่างเช่น หลังจากวันสิ้นงวดบัญชี ต้องทำอะไรต่อไป ต้องปิดบัญชีให้เสร็จภายในเมื่อไหร่ การลงประกาศเชิญประชุม การส่งหนังสือเชิญประชุม มีข้อปฏิบัติอย่างไร ต้องประชุมวันที่เท่าไหร่ เรื่องที่ประชุมต้องมีอะไรบ้าง อะไรประมาณนี้ค่ะ 2. ในเรื่องที่ประชุม ให้มีการกำหนดชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับงวดถัดไปด้วยใช่ไหมคะ รวมทั้งค่าสินจ้าง ถ้าเรายังไม่ทราบล่ะ 3. ชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสินจ้าง หากเราระบุลงในรายงานการประชุมแล้ว แต่พอถึงเวลาทำจริง ไม่ใช่คนนี้ ไม่ใช่ราคานี้ จะมีความผิดอะไรรึเปล่า 4. การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้น หากเราทราบอยู่แล้วว่าเค้าพักอยู่ในกรุงเทพฯ มิใช่ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประชาชน(ต่างจังหวัด)ที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ เราสามารถส่งไปรษณีย์ตอบรับไปตามที่อยู่ในกรุงเทพฯหรือเดินเอาไปยื่นที่ตัวให้เซ็นต์รับที่ที่พักเค้าได้หรือไม่ รบกวนตอบด้วยนะคะ เพราะสิ้นงวดบัญชีมา 2 เดือนครึ่งแล้ว กลัวจะทำอะไรไม่ทัน ขอบคุณมากค่ะ
Kitty 15 มกราคม 2554 14:47:46 IP: 27.130.69.109
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น