เข้าสู่ระบบ
ร่างกฎหมายเรื่องลงประกาศเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ใช้หรือยัง?
มานิต 16 มีนาคม 2554 00:49:07 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ร่างฯตั้งแต่ปีก่อนที่ให้ยกเลิกการลง นสพ. ตกลงปีนี้ยื่นงบยังต้องเสียเงินลง นสพ หรือเปล่าครับ เป็นภาระโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจริงๆ
มานิต 16 มีนาคม 2554 00:49:07 IP: 124.122.4.71
ความคิดเห็นที่ 2
ยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
NoN 17 มีนาคม 2554 15:18:11 IP: 10.6.115.101
ความคิดเห็นที่ 3
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
22 มีนาคม 2554 18:10:54 IP: 10.6.104.121
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น