เข้าสู่ระบบ
การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ประชุมผู้ถือหุ้น
nattakarnn@savills.co.th 18 พฤษภาคม 2554 15:13:42 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
เนื่องบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำบัญชีในช่วงที่ต้องมีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องลงประกาศในหนังสือพิมพ์..ทางผู้ทำบัญชีคนใหม่คิดว่าคนเก่าจัดทำไปเรียบร้อยแล้ว แต่มาทราบภายหลังว่ายังไม่ได้ทำ..ทางบริษัทไม่ได้ตั้งใจทำผิดขั้นตอนของทางกรมพัฒฯ..จึงเรียนมาเพื่อขอทราบ วิธีแก้ไขที่ทางบริษัทจะสามารถจัดทำให้ถูกต้องได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
nattakarnn@savills.co.th 18 พฤษภาคม 2554 15:13:42 IP: 58.137.122.66
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น