เข้าสู่ระบบ
เรื่องการลดทุนระหว่างปี
0812493141 28 เมษายน 2555 16:35:50 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
1.เดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนคงเหลื่อ 3,000,000 บาท 1.1บริษัทมีการประกาศเชิญประชุมผู้ถื่อหุ้นเมือวันที่ 8 ธันวาคม 2554(ลดทุน) 1.2บริษัทประชุมผู้ถือหุ้น 25 ธันวาคม 2554 เรื่องลดทุน 1.3บริษัทจดทะเบียนมติพิเศษลดทุน 26 ธันวาคม 2554 1.4บริษัท ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ 30 วัน ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2554 ครบกำหนด 28 มกราคม 2555 1.5บริษัทจดทะเบียนลดทุน จาก 9,000,000 บาท เป็น 3,000,000 บาท นายทะเบียนรับจดทะเบียนเรียบร้อย เมือวันที่ 29 มกราคม 2555 พร้อมทั้งยื่น แบบ บอจ.5 ฉบับ 3,000,000 บาท คำถาม ????????? ข้อ 1.ในการออกงบการเงิน ปี 54 ทุนจดทะเบียนของบริษัทต้องเป็น เท่าไร ? 9,000,000 หรือ 3,000,000รวมทั้ง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นเท่าไร (ทางผู้สอบบอกต้องเป็น 9,000,000 บาท เป็นทุนเดิม เพราะยังไม่ได้ลดทุนแค่จดทะเบียนมติพิเศษ) ข้อ 2.ในกรณี ที่ 2 ในการประชุมสามัญประจำปี เรืองงบการเงินปี 54 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่ออนุมัญงบการเงินประจำปี2554 ในการประชุมสามัญครั้งนี้ที่ประต้องประชุม ในทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท หรือ 3,000,000 บาท ถ้าในที่ประชุมพูดถึงเรื่องทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท มันก็จะไม่ต้องกับความเป็นจริง เป็นความเป็นจริง บริษัททุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท อีกทั้งผู้ถือหุ้นคนเก่าที่ตอนทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท นั้นได้ลาออก ไปแล้วบางส่วน จึงมีแต่ผู้ถือหุ้นชุดใหม่ ชุดที่ลดทุนแล้ว 3,000,000 บาท ซึ่งมันอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั้งที่ ทุนบริษัท คงเหลือ 3,000,000 บาท ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยครับ ว่าแบบไหนที่ถูกต้อง??????? ข้อ 3.แล้วแบบ บอจ.5 ล่าสุดก็ต้องเป็นฉบับ ในงบการเงินถูกต้องรึเปล่าครับ ทุนในแบบ บอจ.5 ทุน 9,000,000 บาททั้งที่บริษัท ทุนจดทะเบียน 3,000,000 มันขัดต่อความเป็นจริงรึเปล่าครับ ?????? ถ้ายังไงรบกวนนายทะเบียนช่วยตอบข้อสงสัยด้วยครับ ครอบคุณครับ
0812493141 28 เมษายน 2555 16:35:50 IP: 110.168.166.80
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น