เข้าสู่ระบบ
การขอจดทะเบียนพาณิชย์พลุดอกไม้ไฟ
คือผมมีข้อสงสัยเรื่องจดทะเบียนครับ ผมได้ดำเนินการไปขอจดทะเบียนพาณิชย์ในการผลิต จำหน่ายพลุดอกไม้ไฟจากหน่วยงานเทศบาลแห่งหนึ่งแต่ทางเทศบาลไม่ยอมออกให้ครับบอกว่าต้องไปข้อใบอนุญาติจากอำเภอก่อนจึงอยากเรียนถามว่าผมสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ครับ
ผู้ที่อยากทำให้ถูกต้องตามกฎ 28 สิงหาคม 2559 19:35:37 IP: 103.55.140.107
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณ ผู้ที่อยากทำให้ถูกต้องตามกฎ
เนื่องจากกฎหมายทะเบียน กำหนดให้ขอจดทะเบียนได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งคำว่าเริ่มประกอบกิจการ ตามกฎหมาย หมายถึง เริ่มมีการขายสินค้าบ้างแล้ว หรือมีสินค้าพร้อมขายในร้านแล้ว ซึ่งถ้าท่านมีการเริ่มประกอบกิจการ ตามความหมายนี้แล้ว ท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้

ทั้งนี้ ในการประกอบกิจการ ท่านมีหน้าที่ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ประกอบ ท่านถึงจะเริ่มประกอบกิจการได้ตามกฎหมายหน่วยงานนั้น
regis 30 สิงหาคม 2559 11:30:06 IP: 10.6.109.186
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น