เข้าสู่ระบบ
เปิดกิจการ
ดำเนินกิจการ ค้าน้ำแข็ง โดยนำน้ำแข็งที่ผลิตเสร็จแล้วจากโรงงาน <br> แล้วนำมา บดและแพ็ก ขายต่ออีกทอดหนึ่ง จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าในรูปแบบใด ( สถานประกอบการเป็นตึกแถว )
กบ 08 ตุลาคม 2560 02:06:36 IP: 111.223.48.193
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณกบ

กรณีท่านประกอบกิจการขายน้ำแข็ง ในนามบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียว โดยขายเป็นประจำ และมีที่ตั้งสถานที่ประกอบการเป็นอาคารถาวร มีหลักแหล่งชัดเจนตรวจสอบได้ และมีเอกสารสิทธิแสดงกรรมสิทธิในการใช้สถานที่ประกอบการของท่านชัดเจน ถือว่าเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายด้วย

เอกสารที่ใช้ มีดังนี้
(1)คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
(2)สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ
(3)หลักฐานที่ตั้งสำนักงาน เช่น เอกสารการยินยอม หรือการเช่าจากผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่
กรณีผู้ประกอบการ ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งเอง
(4)แผนที่ร้านโดยสังเขป

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน ให้พิจารณาจากสถานที่ประกอบการเป็นหลัก
(1) กรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้า
- สำนักงานเขต ในเขตที่สถานที่ประกอบการตั้งอยู่
(2) ภูมิภาค
- สำนักงานเมืองพัทยา
- สำนักงานเทศบาล/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่)

โดยให้ยื่นจดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบการ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 50 บาท
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น