เข้าสู่ระบบ
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
อยากสอบถามการการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน พอจะยกตัวอย่างได้หรือไม่ หากเป็นหุ้นของบริษัทจำกัดบริษัทหนึ่ง อยู่ในข่ายกรณีนี้หรือไม่ หากมีประกาศ หรือข้อกำหนดใดที่ระบุสนับสนุนเรื่องดังกล่าว อยากจะขอสำเนาหรือลิงค์เอกสารนั้นด้วยครับ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป