คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ขวัญใจ พะโยม 14 พฤษภาคม 2562 16:25:42
104 0
บอจ.5 ปี2561
อาภาพร_ อาวรณ์ 10 พฤษภาคม 2562 20:03:54
360 0
หมายเรียกสำนักงานตำรวจ
โกเมฆ เพ็งลี 10 พฤษภาคม 2562 11:47:48
153 0
การจองชื่อ
126 0
คำขอจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร
107 0
เปลี่ยนผู้ถือหถ้นเป็นต่างชาติ
พลอมร น้อยนพเก้า 8 พฤษภาคม 2562 08:43:23
99 0
จดทะเบียนบริษัท
พัชรพงศ์ ลิจันทร์พร 6 พฤษภาคม 2562 09:37:17
130 0
New type of company business_SCL
อัญชลีพร เกิดมงคล 3 พฤษภาคม 2562 15:06:57
122 0
การเพิ่มกรรมการบริษัทจำกัด
ดวงกมล วิจิตรพันธ์ 3 พฤษภาคม 2562 13:17:28
109 0
การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม ในกรณีที่ยังชำระไม่ครบ
ฐาณิญา อาจปักษาส์ 2 พฤษภาคม 2562 15:06:06
174 0
ยื่น บอจ.5 เวอร์ชั่น 4.0 ปี 2561 ไม่แสดงหมายเลขบัตรประชาชน
310 0
ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต ทายาทรับหุ้นแทน
อัจฉรา แก้วไพร 30 เมษายน 2562 11:52:20
264 0
ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ และวัตถุประสงค์
กมลรัตน์ แรงฤทธิ์ 27 เมษายน 2562 15:24:33
196 0
เพิ่มทุน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ภิมปภัษย์ เนื้อขำ 24 เมษายน 2562 23:18:06
147 0
ต่างชาติจะซื้อแฟรนไชส์ ต้องทำอย่างไรคะ
137 0
จัดประชุมพิจารณางบรอบปกติ หลังบริษัทจดเลิก
ภาณุมาส สติกรกุล 22 เมษายน 2562 17:23:54
133 0
ยื่นเอกสาร ลช 3 กรณีเสร็จการชำระบัญชีเกิน 3 เดือน
พัชรี พุทธชงค์ 22 เมษายน 2562 12:03:53
149 0
อยากทราบจำนวนนักลงทุนชาวจีนในเขต EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
125 0
ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต แต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ต้องทำอย่างไง
ประไพ ทัดโท 18 เมษายน 2562 10:36:44
203 0
การเพิ่มทุนบริษัท
วรพจ รอดอนุ 18 เมษายน 2562 09:04:05
148 0