คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การแก้ทศนิยม e-filing
acc bow 26 กุมภาพันธ์ 2562 15:20:00
143 0
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลาออก
Kawin Trankakran 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:16:50
197 0
แจ้งผู้ทำบัญชี
กัญณิษา ชินสถาพรโชค 26 กุมภาพันธ์ 2562 13:46:07
116 0
สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองบริษัท
อับดุล ชานมไข่มุก 23 กุมภาพันธ์ 2562 22:37:41
140 0
ขอความรู้การนับวาระกรรมการค่ะ
ณฤดี โปรดปราน 22 กุมภาพันธ์ 2562 11:53:57
196 0
การตรวจบัญชี
ธวัช วีระพล 21 กุมภาพันธ์ 2562 19:57:50
69 0
E MAIL ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน
Noppon Taksaudom 20 กุมภาพันธ์ 2562 22:25:27
127 0
อยากเปิดร้านอาหาร
วรรณภา แตงบุตร 20 กุมภาพันธ์ 2562 15:13:23
163 1 hrkkcqts
1 มีนาคม 2562 14:39:13
LOGIN ไม่ได้ แก้ไขให้ทีครับ
กานตพงศ์ ผาติเชาว์วัฒน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 17:39:22
134 0
ยกเลิกการรับทำบัญชี และการเพิ่มรับทำบัญชี หลังยืนยันรายชื่อ ณ 31/12/2561
SIRIRAT PAUSIRI 13 กุมภาพันธ์ 2562 18:08:42
446 0
ประชุมสามัญ หรือวิสามัญ
วาสนา ผ่องพรรณวดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:01
144 0
จดทะเบียนนำเข้าอาหารสู่ราชอณาจักร
Chatchai Phophichai 7 กุมภาพันธ์ 2562 13:54:17
77 0
กรรมการเข้าออกตามวาระ
วาสนา ผ่องพรรณวดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 13:53:04
121 0
ตอนนี้ยื่น efiling
Nattida Rodchuajeen 7 กุมภาพันธ์ 2562 13:03:06
116 0
สอบถามเอกสารการจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ
อรรถชาต์ บุญรัตน์ 7 กุมภาพันธ์ 2562 09:38:22
115 0
รบกวนสอบถามกรณีงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น ตามมาตรา60
เอ บี 4 กุมภาพันธ์ 2562 17:39:05
101 0
หนังสือรับรองต้นฉบับทางไปรษณีย์เปลี่ยนไป
ปภาดา หัตถวนิชากรกุล 4 กุมภาพันธ์ 2562 10:37:39
204 2 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
8 กุมภาพันธ์ 2562 10:37:42
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
นุชรีย์ สว่างตระกูล 4 กุมภาพันธ์ 2562 09:08:06
162 0
แจ้งยืนยันเป็นผู้ทำบัญชีเพิ่ม
ธนัชพร ทองแท่ง 2 กุมภาพันธ์ 2562 16:15:06
105 0
จะทำลายเอกสารบัญชี ต้องขออนุมัติจากกรมหรือไม่ และต้องเก็บเอกสารไว้กี่ปี จึงสามารถทำลายเอกสารได้
สุภาภรณ์ กษัตริย์ 31 มกราคม 2562 22:55:25
105 0