คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
เงินปันผลระหว่างกาล
ปิยะมาศ จันทรทวีทิพย์ 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:49:30
63 0
ขอให้ปรับเปลี่ยนเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์หน้าเวบบอร์ดให้ถูดต้องตรงกัน
ศุภรัตน์ กันเพ็ชร์ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11:39:51
94 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
20 กุมภาพันธ์ 2563 08:46:08
กฎหมายกำหนดให้มีเครื่อง edc
ชญาน์ ธาตวากร 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:17:19
81 0
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
ชญาน์ ธาตวากร 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:14:15
87 0
เช็คเลขทะเบียนผูเสียภาษีขนส่ง
พรสุภัค เจ๊ะสมัน 7 กุมภาพันธ์ 2563 08:12:46
67 0
รายละเอียดในหนังสือรับรอง หจก.
ปริญญาภรณ์ เกตุหอม 6 กุมภาพันธ์ 2563 21:00:40
90 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
13 กุมภาพันธ์ 2563 10:01:58
ประเภทการจดทะเบียนของกิจการ
ภคพล สุนทรโรจน์ 5 กุมภาพันธ์ 2563 20:29:29
83 0
สอบถามสถานะการดำเนินกิจการของทะเบียนพาณิชย์ค่ะ
มัณฑนา ตระกูลรุ่งโรจน์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 11:04:59
91 2 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
4 กุมภาพันธ์ 2563 16:37:44
ความยาวของชื่อบริษัท
อำนวย จิตต์กลาง 1 กุมภาพันธ์ 2563 01:39:39
67 0
ผู้ประกอบการจากโคราชครับ
ธงชัย พันธุ์สง่า 29 มกราคม 2563 07:59:21
74 0
เลขภาษี 13 หลัก
ยุวดี เซห์เร็น 27 มกราคม 2563 15:35:19
71 0
เลขภาษี 13 หลัก
ยุวดี เซห์เร็น 27 มกราคม 2563 15:34:59
65 0
เพิ่มขนาดตรายาง แต่รายละเอียดคงเดิม ใช้ตรายางได้เลยหรือไม่
ธมนวรรณ มุสิก 24 มกราคม 2563 16:23:01
79 0
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
thatpapha srijampa 20 มกราคม 2563 23:31:46
115 0
จดทะเบียนบริษัท อยู่กรุงเทพฯ มีสาขาย่อย อยู่ต่างจังหวัด มีเพิ่มกิจการด้วยค่ะ ต้องจดที่จังหวัดนั้นๆ อีกไหม๊คะ
81 0
กรอกข้อมูลงบการเงิน ผ่านเวอร์ชั่น 2 แปลงไฟล์ไม่ผ่าน
96 0
อยากทราบจำนวนผู้ทำบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุริตา การิกาญจน์ 14 มกราคม 2563 14:36:11
77 0
อยากทราบจำนวนผู้ทำบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุริตา การิกาญจน์ 14 มกราคม 2563 14:36:11
60 0
Username และPassword ของการจด e-registration
อรุณี อัลเดรด 10 มกราคม 2563 10:44:16
82 0
ขอสอบถามจำนวนผู้ทำบัญชีในภาคตะวันออก เป็นรายจังหวัด (ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ปราจีนบุรี,สระแก้ว) เพื่อนำมาทำงานวิจัยค่ะ
กิจ การ 9 มกราคม 2563 16:57:50
63 0