คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
เสร็จการชำระบัญชีแล้วมีเงินเหลือ ผู้ชำระบัญชีมีสิทธิยึดหน่วงเงินที่เหลือไว้หรือไม่
วิพุธ พ. 1 สิงหาคม 2562 10:18:01
133 0
จดทะเบียน บริษัท คนเดียว
ชวิศ พุทธริผล 31 กรกฎาคม 2562 12:42:29
202 0
ปัญหาการขอจดทะเบียนพาณิชย์
Theerat Kanthaporn 31 กรกฎาคม 2562 11:07:09
269 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
2 สิงหาคม 2562 16:48:14
อาชีพที่ปรึกษา
พิชญาภา ชูสอน 30 กรกฎาคม 2562 17:23:43
135 0
เปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบผู้สอบบัญชี ในงบ ณ วันเลิกกิจการ
paponthanai saoklieaw 30 กรกฎาคม 2562 16:51:39
99 0
เอกสารประกอบการจดทะเบียนขายของออนไลน์
Sukanlaya Duang 24 กรกฎาคม 2562 13:24:12
169 1 buy essay papers
1 กันยายน 2563 16:34:07
จดทะเบียนออนไลน์ไป แล้วจะขอเอกสาร หส. 2 ได้ที่ไหนคะ
Waraporn Kanphet 23 กรกฎาคม 2562 21:50:41
196 1 vdjsbzvbyg
5 พฤศจิกายน 2563 09:58:31
การจดทะเบียนพาณิชย์กับความเข้าใจของเจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่
ดิเรก ลิมปนาภรณ์ 19 กรกฎาคม 2562 10:04:42
197 1 WilberNeura
14 ธันวาคม 2563 09:00:39
ตัวอย่างใบหุ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 18 กรกฎาคม 2562 16:13:09
320 0
แจ้งกรรมการเข้าใหม่ อายุต่ำกว่า 20ปี
FONsr 18 กรกฎาคม 2562 13:54:29
126 0
แจ้งชื่อกรรมการออกจากหนังสือรับรอง
Thippawan Moolpong 17 กรกฎาคม 2562 14:15:19
142 0
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
พรพรรณ ทิพย์มณี 16 กรกฎาคม 2562 15:10:35
161 1 วรรณศิริ ทาตะบุตร
4 มิถุนายน 2563 11:33:33
เช็คประวัติบริษัท paradise island co.,ltd.
Siwiranchana Pakkawetpisit 13 กรกฎาคม 2562 15:47:03
249 1 ซาเกอ เจสซี่
9 กันยายน 2562 12:47:16
กรรมการต้องออก ตาม ม.1152
Kunsiri Siriwattanunuruk 12 กรกฎาคม 2562 09:15:59
134 0
มีบริษัทอยู่แล้ว อยาดทำเกี่ยวกับฝึกอบรมเพิ่มด้วย
123 0
ไม่สามารถเข้าทำรายการในระบบได้
วันนา บัวเย็น 11 กรกฎาคม 2562 08:08:00
117 0
ULR ที่ใช้จดทะเบียนพานิชย์ผิด
มลธิชา ทาทอง 10 กรกฎาคม 2562 12:09:59
149 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
12 กรกฎาคม 2562 09:32:26
ใช้เอกสารตัวถ่ายมาบันทึกบัญชีมีความผิดทางการบัญชีหรือไม่
ชุติมา ดวงเข็ม 10 กรกฎาคม 2562 09:18:09
99 0
รับจดทะเบียนบริษัท
greenpro ksp 9 กรกฎาคม 2562 14:06:02
133 0
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามชื่อและนามสกุลซ้ำกับกรรมการบริษัทท่านอื่น
สุภาวดี วรรณประภา 5 กรกฎาคม 2562 16:53:07
116 0