คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอฟื้นกิจการ
อนุสร ผินสุวรรณ 5 กรกฎาคม 2562 14:19:11
122 0
การจองชื่อบริษัทจำกัด
พิมพินันท์ คำโพธิ์ 5 กรกฎาคม 2562 11:01:28
125 0
เปิดบริการบัญชีผ่านทางออนไลน์ (รายงานการประชุม) กรรมการท่านเดียว
อุทุมพร 2 กรกฎาคม 2562 14:38:33
123 0
URL ที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคมีปัญหา
Surarak Ketsada 2 กรกฎาคม 2562 00:53:40
142 1 Surarak
2 กรกฎาคม 2562 16:40:12
ลืม User name และ Password คะ
ชณัญชิดา วงศ์ถาวร 1 กรกฎาคม 2562 14:40:35
123 0
เรื่องลักษณะตัวอักษรตรายาง
เพียรเพ็ญ ดีทองงาม 1 กรกฎาคม 2562 12:45:31
150 0
เปลี่ยนกรรมการผู้อำนาจลงนามใหม่ ขั้นตอนเปิด-ปิด การบัญชีแบงค์ ทำอย่างไรครับ ธนาคาร
สมบัติ แสวงสาย 29 มิถุนายน 2562 14:47:56
121 0
เปลี่ยนแปลง บอจ 5 ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ชลิตา ธันย์ธรกุล 29 มิถุนายน 2562 13:00:57
158 0
สอบถาม
สมบัติ แสวงสาย 29 มิถุนายน 2562 06:02:48
94 0
DRIVEMATE อนาคตใหม่ของธุรกิจเช่ารถเมืองไทย
Chinnaphat Sriwasumetharassamee 28 มิถุนายน 2562 15:58:39
141 0
กรรมการเปลี่ยนชื่อ - สกุลใหม่
สุภาพร หอมสมบัติ 27 มิถุนายน 2562 14:47:43
128 0
มีร้านเพิ่มสาขา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มหรือไม่
กนกสิน หงษ์รุจิโก 25 มิถุนายน 2562 08:22:25
280 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
1 กรกฎาคม 2562 16:21:52
การยื่นคำขอจดทะเบียนแต่ไม่มีในระบบ
Tivakorn Yamket 23 มิถุนายน 2562 16:16:49
112 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
1 กรกฎาคม 2562 16:27:59
การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ยุทธชัย แซ่ลิ่ม 21 มิถุนายน 2562 16:37:32
97 0
จดทะเบียนบริษัทฯ แต่ไม่ได้ประกอบกิจการ ไม่ได้ยื่นงบการเงิน จะมีผลอย่างไร
129 0
E filling กรอกวันที่ประชุมผิด
93 0
ต้องการนำชื่อออกจากหุ้นส่วน ทำอย่างไรครับ
Puwa Thumnuphan 20 มิถุนายน 2562 22:21:32
117 0
ปิดกิจการ
ฐณัชญ์พร ทองสุข 20 มิถุนายน 2562 09:14:34
148 0
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
303 0
อยากทราบว่าตัวเองไปมีชื่อเป็นกรรมการหรือถือหุ้นบริษัทใดหรือไม่ต้องทำอย่างไร?
ลัทธสิทธิ์ พานิชพงษ์ 17 มิถุนายน 2562 23:39:01
143 0