คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ชำระบัญชีจากการหุ้นส่วนถอนหุ้นบริษัทจำกัด
นภชนก มากไมตรี 17 มิถุนายน 2562 22:58:32
125 0
เปลี่ยนตราห้างหุ้นส่วน
กฤติณ ว่องสาริกิจ 17 มิถุนายน 2562 14:43:41
109 0
เปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุลผู้ถือหุ้น ต้องยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
172 0
ทำไมตอนยื่นงบ พอกรอกผู้ทำบัญชีไม่ได้
วิพร ประสานทรัพย์ 13 มิถุนายน 2562 17:08:11
101 0
เป็นสมาชิกของกรมอยู่แล้วต้องการแจ้งเปลี่ยนอีเมล์ค่ะ
จิราพร ทองช้อย 13 มิถุนายน 2562 16:15:19
160 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
18 มิถุนายน 2562 10:53:48
ถาม-ตอบเกี่ยวกับ E-Commerce
visut kewkan 13 มิถุนายน 2562 14:30:48
100 0
จดทะเบียนบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
สุมารี ทองบำรุง 11 มิถุนายน 2562 18:18:20
119 0
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
182 0
บริษัทนำส่งงบการเงินโดยไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ถือหุ้น
teera upanisakorn 11 มิถุนายน 2562 10:21:26
113 0
อยากทราบวิธีจัดตั้งบริษัทของ ข้าราชการทหารแบบไม่ผิดวินัยฯ
คมสันต์ จันทร์ชุม 10 มิถุนายน 2562 20:53:22
139 0
อยากทราบรายชื่อสำนักงานบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด
Nichapa Rattanaburee 10 มิถุนายน 2562 18:55:44
90 0
อยากทราบจำนวนผู้จัดทำบัญชี ในเขต จ.พิษณุโลก (เพื่อการวิจัย)
PORNPIM MAGBANBUENG 10 มิถุนายน 2562 13:07:06
107 0
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ถือหุ้นบริษัททั่วไปได้หรือไม่
A I 10 มิถุนายน 2562 10:33:50
87 0
ย้ายที่ตั้งสำนักงานข้ามจังหวัด
สรินยา ชื่นชม 10 มิถุนายน 2562 09:37:36
113 0
ยังไม่ได้ Mail Activate User ผู้ใช้เลยครับ
จิรทีปต์ จรุงพันธ์ 6 มิถุนายน 2562 22:45:33
156 1 ynnpcmnchknb
20 พฤศจิกายน 2563 04:10:35
การขอข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด
Thitima Mar 5 มิถุนายน 2562 10:35:54
100 0
การขอข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด
Thitima Mar 5 มิถุนายน 2562 10:35:54
106 0
การโอนหุ้นบางส่วน
kitty cat 5 มิถุนายน 2562 10:11:12
102 0
ขอหนังสือรับรองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ธีระ พิกุลทอง 4 มิถุนายน 2562 10:49:12
141 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
5 มิถุนายน 2562 09:32:14
การยื่นงบการเงินefilingของบริษัทที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ
92 0