คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ธนะวัฒน์ คำล้าน 2 มิถุนายน 2562 12:33:13
128 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
5 มิถุนายน 2562 09:05:44
สอบถามข้อมูลงบการเงินปี 2561 ที่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
142 0
เรียนสอบถามการยื่นe-filingสำหรับบริษัทที่ควบรวมกิจการ
Than Wan 30 พฤษภาคม 2562 10:15:19
112 0
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ชาวต่างชาติ
สุมารี ทองบำรุง 29 พฤษภาคม 2562 12:16:12
119 0
เปลี่ยนการชำระค่าหุ้นบางส่วนเป็นเต็มจำนวน
นิกรานต์ แตงเทศ 28 พฤษภาคม 2562 13:51:38
131 0
ขอคัดสำเนา บอจ.3 ทาง อินเตอร์เน็ต
porween poonjun 27 พฤษภาคม 2562 17:58:09
142 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
28 พฤษภาคม 2562 10:21:37
การแก้ไขบัญชี 3 ของพรฐ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
145 0
การขอเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณสนธิห์ ข้อ 6.
กรวลี แก้วเกตุ 22 พฤษภาคม 2562 09:39:06
166 0
สอบถามขอเปลี่ยนอีเมล์ และpassword กรมพัฒฯ
111 0
บอจ.5 อนูโลมหรือเปล่า สำหรับปี 2562
wichai thiabphim 21 พฤษภาคม 2562 10:37:05
228 0
สอบถาม เรื่องหุ้นปันผล
89 0
ทำไม กรมพัฒนาธุรกิจ ไม่เปิดเผยคำตอบที่มีสมาชิกถามละคะ
นภา ดามุกข์ 20 พฤษภาคม 2562 10:37:32
184 0
บริษัทลูกกู้เงินให้บริษัทแม่ต่างประเทศ
Irene Ittisarnonnachai 19 พฤษภาคม 2562 15:26:33
159 0
หมายเรียกไม่ได้ส่งงบการเงินจากตำรวจ
รัศมี สุนทรา 16 พฤษภาคม 2562 10:35:46
161 0
ยื่น บอจ5 ไม่ทันวันที่ 14 พค 62
ประภาพร ภู่ประเสริฐ 16 พฤษภาคม 2562 10:00:16
256 0
ยื่นขอแก้ไข บอจ.5 เนื่องจากกรอกข้อมูลใน E-filing ผิด - DBD
วรรณภา สอนปัญญา 16 พฤษภาคม 2562 09:47:10
200 0
สอบถาม ม. 107 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
พรประไพ วิบูลย์วงศ์ 15 พฤษภาคม 2562 16:16:40
92 0
ยื่น บอจ.5ป ประจำปี 2561
ณิชาวีร์ สุริยะวงศ์ 15 พฤษภาคม 2562 14:58:14
112 0
ยื่น บอจ5 ออนไลน์ไม่ได้
นภา นภา 14 พฤษภาคม 2562 19:55:17
134 0
ขอ activate code
จาฏุพัจน์ วังใจ 14 พฤษภาคม 2562 18:21:17
111 0