เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
เลขภาษี 13 หลัก
1 0
เลขภาษี 13 หลัก
1 0
เพิ่มขนาดตรายาง แต่รายละเอียดคงเดิม ใช้ตรายางได้เลยหรือไม่
ธมนวรรณ 24 มกราคม 2563 16:23:01
3 0
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
thatpapha 20 มกราคม 2563 23:31:46
8 0
จดทะเบียนบริษัท อยู่กรุงเทพฯ มีสาขาย่อย อยู่ต่างจังหวัด มีเพิ่มกิจการด้วยค่ะ ต้องจดที่จังหวัดนั้นๆ อีกไหม๊คะ
สุภาวดี 20 มกราคม 2563 15:48:27
8 0
กรอกข้อมูลงบการเงิน ผ่านเวอร์ชั่น 2 แปลงไฟล์ไม่ผ่าน
มาศ 18 มกราคม 2563 18:48:41
8 0
อยากทราบจำนวนผู้ทำบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
10 0
อยากทราบจำนวนผู้ทำบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
6 0
Username และPassword ของการจด e-registration
อรุณี 10 มกราคม 2563 10:44:16
10 0
ขอสอบถามจำนวนผู้ทำบัญชีในภาคตะวันออก เป็นรายจังหวัด (ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ปราจีนบุรี,สระแก้ว) เพื่อนำมาทำงานวิจัยค่ะ
วรรณพร สุระเสียง 9 มกราคม 2563 16:57:50
8 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ตัวแทนจำหน่าย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไหมครับ
พิสิฐ คำกองแก้ว 28 มกราคม 2563 13:12:42
0 0
การตั้งบริษัทเป็น Joint Venture
Bow 16 ธันวาคม 2562 15:02:50
16 0
พนักงานราชการหน่วยงานของรัฐ จดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่คับ
อดิศักดิ์ 7 พฤศจิกายน 2562 16:21:07
26 0
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
LGI Office 12 กันยายน 2562 11:02:20
54 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส 9 กันยายน 2562 01:27:02
32 0
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
42 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิ 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
64 0
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
69 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
64 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
79 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
67 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
107 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
86 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
113 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
294 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
291 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
328 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
266 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
516 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
464 0