เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การจดทะเบียนพาณิชย์กับความเข้าใจของเจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่
GuideWalter 19 กรกฎาคม 2562 10:04:42
0 0
ตัวอย่างใบหุ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บุญชัย 18 กรกฎาคม 2562 16:13:09
10 0
แจ้งกรรมการเข้าใหม่ อายุต่ำกว่า 20ปี
FONsr 18 กรกฎาคม 2562 13:54:29
4 0
แจ้งชื่อกรรมการออกจากหนังสือรับรอง
pferd (thailand) co., ltd. 17 กรกฎาคม 2562 14:15:19
8 0
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
พรพรรณ 16 กรกฎาคม 2562 15:10:35
12 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
19 กรกฎาคม 2562 09:28:00
เช็คประวัติบริษัท paradise island co.,ltd.
Ziiwiiranchana 13 กรกฎาคม 2562 15:47:03
28 2 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
15 กรกฎาคม 2562 08:51:05
กรรมการต้องออก ตาม ม.1152
KS. 12 กรกฎาคม 2562 09:15:59
11 0
มีบริษัทอยู่แล้ว อยาดทำเกี่ยวกับฝึกอบรมเพิ่มด้วย
ของขวัญ 11 กรกฎาคม 2562 10:58:42
6 0
ไม่สามารถเข้าทำรายการในระบบได้
วันนา 11 กรกฎาคม 2562 08:08:00
8 0
ULR ที่ใช้จดทะเบียนพานิชย์ผิด
Monticha 10 กรกฎาคม 2562 12:09:59
8 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
12 กรกฎาคม 2562 09:32:26
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
6 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
11 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
13 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
10 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี 28 เมษายน 2562 15:40:40
42 0
บอจ.5
ก้อย 17 เมษายน 2562 11:00:35
30 0
ชื่อจดทะเบียน
IXN 10 เมษายน 2562 23:37:10
55 2 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
18 เมษายน 2562 11:27:56
ต้องการเปลี่ยนอักษรที่คล้ายกันในการจองชื่อบริษัท
51 0
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ(เดิม)ได้
62 0
ขายของใน lazada ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม
84 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
4 มกราคม 2562 10:00:51
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
18 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
59 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
48 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
65 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
261 1 ชฎารัตน์
14 มิถุนายน 2562 16:06:52
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
258 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
269 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
234 1 ศุภชัย
7 พฤษภาคม 2562 15:22:55
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
478 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
429 0