กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมอมรี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญร่วมสัมมนา "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอวาด้า โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จั
x
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์" ประจำปี 2562 (3หัวข้อ)
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> ประกาศ
ประกาศ
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
เตือน การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ DBD e-Filing
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 18 ) พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาธูรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตรเปิดตัวโปรแกรม "e-Accounting for SMEs" ที่ทำงานครบวงจรผ่านระบบ Cloud รวมถึงการนำส่งงบการเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พ.ศ. 2561
นวัตกรรมให้บริการรูปแบบใหม่ "DBD e-Certificate File" อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรอง จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โทรศัพท์ 0 2547 5160,
ประกาศรายชื่อเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 6 ประเด็น ระหว้างวันที่ 8 - 24 สิงหาคม 2561
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปีนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังลงไป จำนวน 3876 ราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ จำนวน 2783 ราย
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ด่วน!! รับสมัครร้านอาหารเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th