กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมอมรี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญร่วมสัมมนา "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอวาด้า โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จั
x
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์" ประจำปี 2562 (3หัวข้อ)
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (22 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องจัดระบบคิว (22 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก (รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๓ และ นง-๗๒๓๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการจ้างโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (18 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (18 ต.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โดรงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงฯ โดยวิธีคัดเลือก (18 ต.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (17 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ (17 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (17 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (17 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16 ต.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle (16 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle (16 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (16 ต.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (12 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (12 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ (12 ต.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th