ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

ที่ตั้งสำนักงาน

กาฬสินธุ์

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์   
 3/3 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 โทร. 0 4381 1435 โทรสาร. 0 4381 1431
 kalasin@dbd.go.th
 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น   
 4/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
 โทร. 0 4324 1184 , 0 4324 1519
 โทรสาร. 0 4324 1162 , 0 4324 3415
 khonkaen@dbd.go.th
 
 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
 โทร. 0 4483 0490-1 โทรสาร. 0 4483 0489 
 chaiyaphum@dbd.go.th
 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม   
 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 3
 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทร. 0 4251 3957 , 0 4251 1887 , 0 4251 3888
 โทรสาร. 0 4251 3888
 nakhonphanom@dbd.go.th
 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราขสีมา   
 624/10 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 โทร.0 4425 9806-7 โทรสาร. 0 4425 9806-7
 korat@dbd.go.th
 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ   
 251/3 หมู่ 1 ถ.รักสงบ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
 โทร.0 4249 1960 โทรสาร. 0 4249 1970
bungkan@dbd.go.th
 

บุรีรัมย์

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   
 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 67/22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 โทร. 0 4460 1400  โทรสาร. 0 4460 1353 
 buriram@dbd.go.th
 

มหาสารคาม

 
 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 โทร. 0 4372 5251 โทรสาร. 0 4374 0329
 sarakham@dbd.go.th
 

มุกดาหาร

 
 อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
 โทร. 0 4263 2733 , 0 4261 4201 โทรสาร. 0 4263 2734
 mukdaharn@dbd.go.th 
 

ยโสธร

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร   
 125 หมู่ที่ 5 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ. ยโสธร 35000
 โทร. 0 4571 4069 โทรสาร. 0 4571 4069
 yasothon@dbd.go.th
 

ร้อยเอ็ด

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด   
 58 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
 โทร.0 4351 3736 , 0 4351 3738 , 0 4351 8089
 โทรสาร. 0 4351 3736
 roiet@dbd.go.th
 

เลย

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย   
 302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
 โทร. 0 4281 2759 โทรสาร.0 4281 2719
 loei@dbd.go.th
 

ศรีสะเกษ

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ   
 428/4 ถ.ขุนอำไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
 โทร. 0 4561 4063 , 0 4562 3016 โทรสาร. 0 4561 4063
 sisaket@dbd.go.th
 

สกลนคร

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร   
 4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 โทร. 0 4271 5090 , 0 4271 6537 โทรสาร. 0 4271 5090
 sakonnakhon@dbd.go.th
 

สุรินทร์ 

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
 15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 โทร. 0 4451 2807 , 0 4451 8813 โทรสาร.0 4451 2807
 surin@dbd.go.th
 

หนองคาย

 
 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
 โทร. 0 4241 1528 , 0 4242 2813 โทรสาร. 0 4242 2813
 nongkhai@dbd.go.th
 

หนองบัวลำภู

 
 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
 โทร. 0 4231 2731 , 0 4231 2732 โทรสาร. 0 4231 2732
 nongbualumpoo@dbd.go.th
 

อำนาจเจริญ

 
 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000
 โทร. 0 4545 1453 ,0 4551 2118 โทรสาร. 0 4545 1433
 amnatcharoen@dbd.go.th
 

อุดรธานี

 
 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
 โทร. 0 4232 4969 , 0 4224 7324 โทรสาร. 0 4224 4192
 udonthani@dbd.go.th
 

อุบลราชธานี

 
 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
 โทร.0 4524 6108 โทรสาร. 0 4504 6108 , 0 4526 2790
 ubonratchatani@dbd.go.th