กรมพัฒน์ฯ จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ DBD Connect เชื่อมโยงระบบ e-Filing

กรมพัฒน์ฯ จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ DBD Connect
เชื่อมโยงระบบ e-Filing
 
             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผ่านโครงการพัฒนา "ระบบ DBD Connect" เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชี และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
             นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ระบบ DBD Connect เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อเร็วๆ นี้ โดยระบบฯ สามารถทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีหรือ อีอาร์พีสำเร็จรูปของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ สามารถนำส่งงบการเงินในรูปของ XBRL ได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลดข้อผิดพลาดจากการ Re-Key ข้อมูล งบการเงิน
            "ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของระบบ DBD Connect ซึ่งเป็นความร่วมมือในโอกาสสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โปรแกรม SmartBiz DBD Connect ที่ทำให้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี สามารถเชื่อมต่อกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สำเร็จ ซึ่งล่าสุดมีบริษัทพัฒนาซอฟแวร์บัญชีที่เข้าร่วมการพัฒนาระบบ DBD Connect แล้ว 12 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟแวร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของตลาด เช่นโปรแกรม Forma/Formula ของบริษัท คริสตอลซอฟท์ (มหาชน) จำกัด โปรแกรม Express ของบริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟแวร์กรุ๊ป จำกัด โปรแกรม CD-Organizer โดย บริษัท คอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด เป็นต้น"
           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ ทั้ง 12 ราย จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบ DBD Connect เพื่อเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบ DBD e-Filing ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินทาง e-Filing ได้ครบทุกรายภายในปี 2559 นี้
 
****************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                                         ฉบับที่ 19 / 17 กุมภาพันธ์ 2559