ปลื้ม! แฟรนไชส์ไทย 22 ธุรกิจ บุกตลาดโลกกว่า 38 ประเทศ ล่าสุด เอ็นแอนด์บี ธุรกิจพิซซ่าและเครปชื่อดังของไทย เตรียมบุกตลาด สปป.ลาว

ปลื้ม! แฟรนไชส์ไทย 22 ธุรกิจ บุกตลาดโลกกว่า 38 ประเทศ
ล่าสุด เอ็นแอนด์บี ธุรกิจพิซซ่าและเครปชื่อดังของไทย เตรียมบุกตลาด สปป.ลาว
 เซ็นสัญญาต่อเนื่อง 3 ปี "พาณิชย์" ตั้งเป้า! เปิดพื้นที่ตลาดแฟรนไชส์สู่ประเทศใหม่ๆ
ขยายการส่งออกภาคบริการ เพิ่มรายได้เข้าประเทศ
 
                           กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้ม ! แฟรนไชส์ในการส่งเสริม 22 ธุรกิจ บุกตลาดสากลแล้วกว่า 38 ประเทศทั่วโลก ล่าสุด "เอ็นแอนด์บี" ธุรกิจพิซซ่าและเครปชื่อดังของไทย เตรียมบุกตลาด สปป.ลาว เซ็นสัญญาต่อเนื่อง 3 ปี กับ บริษัท เฟรนชิพ เทรดดิ้ง จำกัด "พาณิชย์" ไม่รอช้า หาพื้นที่เปิดตลาดแฟรนไชส์ไทย สู่ประเทศใหม่ๆ ขยายการส่งออกภาคบริการ เพิ่มรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ย้ำ! แฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมไม่แพ้ชาติใดในโลก
                          นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันที่ 4 มีนาคม 2559) ได้ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจแฟรนไชส์ ระหว่าง บริษัท เอ็นแอนด์บี พิซซ่าเครป จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจพิซซ่าและเครปชื่อดังของไทย กับ บริษัท เฟรนชิพ เทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจในเครือกลุ่มบริษัทตั้งเจริญ (TCR) ) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การลงนามในสัญญาครั้งนี้ เป็นการเซ็นสัญญาต่อเนื่อง 3 ปี โดย บจ.เฟรนชิพฯ จะเปิดสาขาจำนวน 5 สาขา ภายในระยะเวลา 3 ปี ใน สปป.ลาว และจะมีการเจรจาต่อสัญญาหลังครบสัญญา 3 ปี"
                          "การลงนามในสัญญาฯ ครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล ทั้งนี้ บริษัท เอ็นแอนด์บี พิซซ่าเครป จำกัด เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไทยลำดับที่ 23 ที่สามารถขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศได้ โดยก่อนหน้านี้ แฟรนไชส์ไทยจำนวน 22 บริษัท ได้ขยายธุรกิจบุกตลาดโลกมาแล้วกว่า 38 ประเทศ โดยแบ่งเป็น หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 11 บริษัท หมวดบริการ 1 บริษัท หมวดการศึกษา 3 บริษัท หมวดความงาม/สปา 2 บริษัท และหมวดค้าปลีก 5 บริษัท ซึ่งเป็นสิ่งการันตีได้ถึงคุณภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถพูดได้ว่า "แฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมไม่แพ้ชาติใดในโลก"
                        "นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ในการหาพื้นที่เปิดตลาดแฟรนไชส์ไทยสู่ประเทศใหม่ๆ เพื่อขยายการส่งออกภาคบริการ และเพิ่มรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐใช้หลักการขับเคลื่อนนโยบาย (Agenda) มากำหนดเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน และให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอก อันจะส่งผลต่อการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่ประเทศไทยในระยะยาว"
                       "ทั้งนี้ บริษัท เอ็นแอนด์บี พิซซ่าเครป จำกัด เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาตั้งแต่ปี 2546 ผ่านหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจจากกรมฯ แบบเข้มข้น จำนวน 3 หลักสูตร และได้ร่วมเดินทางเพื่อนำเสนอและเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนในต่างประเทศ (Business Matching) จำนวน 2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จนนำมาสู่พิธีการลงนามในสัญญาในวันนี้"
                       ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559) ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 1,509 ราย เป็นนิติบุคคล 1,220 ราย และบุคคลธรรมดา 289 ราย แบ่งเป็น หมวดค้าปลีก 575 ราย (ร้อยละ 38) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 425 ราย (ร้อยละ 28) หมวดบริการ 350 ราย (ร้อยละ 23) หมวดการศึกษา 84 ราย (ร้อยละ 6) และหมวดความงาม/สปา 75 ราย (ร้อยละ 5) มีทุนจดทะเบียน (นิติบุคคล) รวมทั้งสิ้นประมาณ 59,502 ล้านบาท และมีรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 645,798 ล้านบาท
 
*************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                   ฉบับที่ 26 / 4 มีนาคม 2559