พาณิชย์ฯ หนุน'ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เต็มที่ เตรียมส่ง SMEs ขึ้นแท่นมาตรฐาน ISO เน้นสร้างความเป็นมืออาชีพ ขยายเครือข่ายพันธมิตร รองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น