"พาณิชย์" ยกทัพโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ช็อปปิ้งออนไลน์ ช็อปชาแนลชื่อดัง ทั้งไทยและเทศ

"พาณิชย์" ยกทัพโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ช็อปปิ้งออนไลน์ ช็อปชาแนลชื่อดัง ทั้งไทยและเทศ
 กว่า 40 ราย เข้าร่วมคัดเลือก OTOP คุณภาพ และสินค้าสุดยอด SMEs ทั่วประเทศ 750 รายการ ขึ้นห้าง
สร้างตลาด OTOP - SMEs เสริมแกร่งเศรษฐกิจ พร้อมคัดสรรปั้นเป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่ทั้งไทยและเทศ "พลาดไม่ได้-ต้องซื้อ"
ย้ำ"โครงการประชารัฐ" หากภาคเอกชนให้ความร่วมมือชุมชนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งแน่นอน
 
                      กระทรวงพาณิชย์ ยกทัพ โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ช็อปปิ้งออนไลน์ ช็อปชาแนลชื่อดัง ทั้งไทยและเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี กว่า 40 รายเข้าร่วมคัดเลือกสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดที่มีคุณภาพทั่วประเทศ มากกว่า 750 รายการ ขึ้นห้าง เว็บออนไลน์ และช็อปชาแนลชื่อดัง อวดศักยภาพ OTOP- SMEs ไทยสู่ตลาดโลก พร้อมดันให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ "พลาดไม่ได้-ต้องซื้อ" ตอกย้ำ "โครงการประชารัฐ" หากภาคเอกชนให้ความร่วมมือชุมชนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งแน่นอน
                     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญ โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าส่ง - ค้าปลีก Shop Channel ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง เว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง กว่า 40 ราย เข้าร่วมคัดเลือกสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ที่มีมากกว่า 750 รายการ เพื่อไปวางจำหน่ายในช่องทางการจำหน่ายของตนเอง ซึ่งกิจกรรม "คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า"
                     "วัตถุประสงค์ของการเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมงานฯ ในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พิจารณารายละเอียด ข้อมูล ภาพลักษณ์สินค้า รวมถึงคัดสรรสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดที่สนใจ กว่า 750 รายการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) และเซ็นสัญญาซื้อ-ขายร่วมกับผู้ผลิตเพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังให้มีการร่วมกันให้คำแนะนำแนวทางการสนับสนุนพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ หรือสามารถกระตุ้นความสนใจของตลาด เพื่อที่จะเกิดผลในการขยายตลาดให้เติบโตต่อเนื่องระยะยาว"
                      "สินค้า OTOP ที่มาร่วมออกงานในวันนี้ เป็นสินค้า OTOP Selected ที่กระทรวงพาณิชย์ได้คัดสรรศักยภาพเชิงการตลาดมาแล้วจากจำนวนสินค้า 2,749 รายการ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศทำการคัดสรรสุดยอด OTOP ของแต่ละจังหวัดที่มีความโดดเด่นและพร้อมดำเนินการตลาดอีกครั้ง จังหวัดละ 10 รายการโดยแบ่งสินค้าออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2) กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3) กลุ่มของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก และ 4) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งสิ้นกว่า 700 รายการ" ซึ่งแต่ละภาคจะมีความโดดเด่นต่างกัน อาทิ กลุ่มผ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กลุ่มอาหาร เครื่องใช้เครื่องตกแต่งในภาคกลางและภาคตะวันออก
                    "นอกจากนี้ ยังได้มีการนำผลิตภัณฑ์สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 50 รายการ มาร่วมแสดงสินค้าในวันนี้ด้วย"
                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเข้ามาทำการคัดสรรสินค้าฯ เพื่อนำไปจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นยกระดับศักยภาพสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEs ของไทยที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ "พลาดไม่ได้ - ต้องซื้อ" เพื่อสร้างมูลค่าตลาดสินค้า OTOP ไทยให้เข้าสู่ระดับ 100,000 ล้านบาทตามเป้าหมายของรัฐบาล"
                   ทั้งนี้ กิจกรรม "คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย" อยู่ภายใต้ "โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ปี 2559" โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคน สินค้า ช่องทางจำหน่าย ไปพร้อมกัน ดังนี้
                          1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพความพร้อมทางการตลาดและศักยภาพด้านการบริหารจัดการเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ และสร้างนักการตลาดชุมชน เพื่อทำหน้าที่ด้านการตลาดให้แก่ชุมชน
                         2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทางการตลาด สร้างตราสินค้าและเรื่องเล่า (Story) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
                         3. พัฒนาต้นแบบช่องทางการขยายตลาด OTOP ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ ตามความต้องการของตลาดและช่องทางที่เหมาะสมในประเทศ ร้านค้า/มุมจำหน่ายสินค้า อาทิ ห้าง/ร้านค้าปลีก ตลาดชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สนามบินนานาชาติ ฯลฯ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจแฟรนไชส์การสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ได้แก่ www.thaicommercestore.com, www.thaitrade.com รวมถึง e-Market Place ภาคเอกชน รวมถึง ช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบ Direct Marketing โดยผ่านช่องทาง Shop Channel หรือ แคตตาล็อก
                  ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างปี 2557 - 2558 มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 40,694 กลุ่ม/ราย ผลิตภัณฑ์จำนวน 83,538 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ร้อยละ 30.90 รองลงมา คือ กลุ่มอาหาร ร้อยละ 30.50 กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 22.02 กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ร้อยละ 12.46 และกลุ่มเครื่องดื่ม ร้อยละ 4.12
 
******************************************
ที่มา : กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน                                                                                                         ฉบับที่ 45 / 31 มีนาคม 2559