ธุรกิจไทยใสสะอาด...มุ่งสู่ธรรมาภิบาลเต็มขั้น หลังตรวจเข้มพบทำผิดน้อยลง เหตุธุรกิจกลับใจ หวั่น!! ติด Black List

ธุรกิจไทยใสสะอาด...มุ่งสู่ธรรมาภิบาลเต็มขั้น
หลังตรวจเข้มพบทำผิดน้อยลง เหตุธุรกิจกลับใจ หวั่น!! ติด Black List
 
                     กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยสถิติผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของ ธุรกิจย้อนหลัง 3 ปี พบธุรกิจไทยสะอาด สดใสมากขึ้น หลังจากที่กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น การระบุหมายเหตุ การขึ้นบัญชีดำ และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม เอาผิดด้วย เชื่ออนาคตธุรกิจไทยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและกลายเป็นธุรกิจสีขาวทั้งหมด!!
                    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้พัฒนาระบบการจดทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา โดยตัดลดขั้นตอนและการยื่นเอกสารที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งเมื่อธุรกิจได้ก่อร่างเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว กรมฯ ยังต้องส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลควบคู่กับการสอดส่องและควบคุมดูแลธุรกิจที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องกฎหมาย
                    ในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของธุรกิจ กว่า 300,000 ราย ซึ่งจากข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ธุรกิจที่เคยกระทำผิดกฎหมายในปีที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินธุรกิจที่ผิดพลาดให้กลับเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่