พาณิชย์ เปิดโลก SMEs ไทย เกี่ยวก้อยเพื่อนต่างวงธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายขยายความร่วมมือ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า เสริมแกร่งธุรกิจระยะยาว

พาณิชย์ เปิดโลก SMEs ไทย เกี่ยวก้อยเพื่อนต่างวงธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายขยายความร่วมมือ
พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า เสริมแกร่งธุรกิจระยะยาว
 
                 พาณิชย์ เปิดโลก SMEs ไทย ชวนเพื่อนต่างวงธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายขยายความร่วมมือ ใช้แนวคิด "แลกเปลี่ยนแบ่งปัน สร้างสัมพันธ์เครือข่าย ขยายพันธมิตร วางแผนพิชิตธุรกิจร่วมกัน