พาณิชย์ เปิดหลักสูตรใหม่ SMART Trader Program เปลี่ยนเถ้าแก่แบบเดิมๆ สู่นักการค้ามืออาชีพ เร่งพัฒนา SMEs ทั่วภูมิภาค

พาณิชย์ เปิดหลักสูตรใหม่ SMART Trader Program
เปลี่ยนเถ้าแก่แบบเดิมๆ สู่นักการค้ามืออาชีพ เร่งพัฒนา SMEs ทั่วภูมิภาค
 
              กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐบาลปั้นนักธุรกิจมืออาชีพ!!! เดินสาย 4 จังหวัดครอบคลุมธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ ใช้หัวเมืองใหญ่ เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี และสงขลาเป็นฐาน ให้นักรบเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าทั้งระดับประเทศและสากล
              นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในส่วนภูมิภาคสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาธุรกิจโดยใช้หลักสูตร "SMART Trader Program: ทำธุรกิจได้ ค้าขายเป็น มุ่งเน้นการพัฒนามูลค่าเพิ่ม