พาณิชย์ เชิญธุรกิจยักษ์ใหญ่ลุยช็อปสินค้า OTOP พร้อมปิดดีลซื้อ-ขายฯ

พาณิชย์ เชิญธุรกิจยักษ์ใหญ่ลุยช็อปสินค้า OTOP พร้อมปิดดีลซื้อ-ขาย
และเชิญชม Showcase ภายใต้คอนเซ็ปต์ "กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี"
ดึงเอกชนช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนจากฐานรากนำสู่ช่องทางการตลาดบนความยั่งยืน
 
                     กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีตามแนวทาง 'ประชารัฐ' จับคู่ภาคเอกชน เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า 30 ราย ทั้งไทยและต่างประเทศ มาพบกับผู้ผลิตสินค้า OTOPกว่า 300 ราย ที่ได้ผ่านการคัดสรรแล้ว เพื่อเจรจาปิดดีล!! เซ็นสัญญาซื้อ-ขาย เชื่อ...ถ้าเอกชนจะร่วมมือกันส่งเสริมและสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางจัดจำหน่าย เศรษฐกิจไทยจะเติบโตไปได้ไกลแน่นอน นางสาวชุติมา
                     บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมสินค้า OTOP ไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานสู่สากล และสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งวันนี้ (วันพุธที่ 15 มิถุนายน2559) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญภาคเอกชนทั้งผู้ผลิตสินค้า OTOP Select และผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศกว่า 30 ราย อาทิ คิงเพาเวอร์,ซีพีออลล์, บุญรอดบริวเวอรี่, เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล, เครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป, Shop Channel ทั้งในและต่างประเทศและช็อปปิ้งออนไลน์หรือ e-Marketplace ชื่อดังของไทยเข้าร่วมกิจกรรม "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select" ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความนิยมและเกิดการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดจนนำรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
                    สำหรับการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select มีกิจกรรม 2 รูปแบบคือ 1) การจัดShowcase สินค้า OTOP Select ภายใต้แนวคิด "กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี (ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (เสื้อผ้า) และดูดี (สมุนไพรที่มิใช่อาหาร)" และ 2) กิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดทางการตลาดและจับคู่ทางธุรกิจ โดยกรมฯ ได้เชิญผู้ผลิตสินค้า OTOP Select ที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดเลือกจำนวน 376 รายการ ประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ อาหารและเครื่องดื่ม 145 รายการ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 100 รายการ ของใช้ของตกแต่ง 70 รายการ และสมุนไพรที่มิใช่อาหาร 58 รายการ ตามลำดับ ให้มาพบกับผู้ประกอบการ Buyer เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และแนะนำการพัฒนาสินค้าให้ ตรงกับช่องทางการตลาด อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะไปจัดจำหน่าย เป็นต้น พร้อมเซ็นสัญญาซื้อ-ขายร่วมกับผู้ผลิตเพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
                    ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "กิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ มาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล ซึ่งนอกจากการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการตลาดแล้ว ยังมีการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืนโดยจะดำเนินการ 1) พัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสินค้าให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2) การจัดทำร้านต้นแบบของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์และเตรียมพร้อมพัฒนาขยายสู่ระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และ Shop Channel"
 
**************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน                                                                                                     ฉบับที่ 75 / 15 มิถุนายน 2559