ภาคตะวันตก

จังหวัด

ที่ตั้งสำนักงาน

กาญจนบุรี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี   
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
 100/38 ถ. ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71000
 โทร. 0 3451 6856 , 0 3456 4297 , 0 3456 4301 , 0 3456 4314
 โทรสาร. 0 3462 2125
 kanchanaburi@dbd.go.th
 

เพชรบุรี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี   
 263 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 โทร. 0 3240 0771 โทรสาร. 0 3240 0772
 phetchaburi@dbd.go.th
 

ราชบุรี 

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี   
 45 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 โทร. 0 3232 7586 โทรสาร. 0 3232 7586
 ratchaburi@dbd.go.th
 

ประจวบคีรีขันธ์

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 61 ถ.สุขใจ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 โทร. 0 3261 1528 , 0 3260 3495 โทรสาร. 0 3261 1528
 prachuap@dbd.go.th

ประจวบคีรีขันธ์
(สาขาหัวหิน)
 
 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทร. 032-520669, 032-520670
 

ตาก

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก   
 82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
 โทร. 0 5551 4582 โทรสาร. 0 5551 2546
 tak@dbd.go.th
ตาก
(สาขาแม่สอด) 
 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด   
 เลขที่ 6/4 ถนนราชการดำริ 2 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 โทร. 055-532404, 055-532405