ภาคใต้

จังหวัด

ที่ตั้งสำนักงาน

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่   
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
 99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 โทร. 0 7563 2376 โทรสาร. 0 7563 2377
 krabi@dbd.go.th
 
 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร   
 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
 โทร. 0 7750 2233 , 0 7750 3097 โทรสาร. 0 7750 3097
 chumphon@dbd.go.th
 
 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง   
 28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
 โทร. 0 7521 5107-8 , 0 7521 5266 โทรสาร. 0 7521 5108
 trang@dbd.go.th
 

นครศรีธรรมราช

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 86 หมู่ที่ 1 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
 โทร. 0 7534 5415 , 0 7534 0065 โทรสาร. 0 7534 5416
 nakhonsi@dbd.go.th
 

นราธิวาส

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส   
 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 โทร. 0 7351 4734 , 0 7351 4355 โทรสาร. 0 7551 4734
 narathiwat@dbd.go.th
 

ปัตตานี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี   
 12 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ต. สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 โทร. 0 7333 3603 โทรสาร. 0 7333 3606
 pattani@dbd.go.th
 

พังงา

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา   
 647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
 โทร. 0 7644 0635 , 0 7644 0636 โทรสาร. 0 7644 0636
 phangnga@dbd.go.th
 

พัทลุง

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง   
 18/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
 โทร. 0 7461 5162 โทรสาร. 0 7461 1344
 phathalung@dbd.go.th
 

ภูเก็ต

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต   
 38/12 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 โทร. 0 7621 7406 , 0 7621 7746 , 0 7621 6578 โทรสาร. 0 7622 4419
 phuket@dbd.go.th
 

ยะลา

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา   
 ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 1) ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 โทร. 0 7324 7100 โทรสาร. 0 7324 7100 . 0 7324 3016
 yala@thairegistration.com
 

ระนอง

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง   
 15/16 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
 โทร. 0 7782 3743 , 0 7782 1674 โทรสาร. 0 7782 1674
 ranong@dbd.go.th
 

สงขลา

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา   
 5 ถนนศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 โทร. 0 7425 2457-8 โทรสาร. 0 7425 2459 
 songkhla@dbd.go.th

สตูล

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล   
 4 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาณ อ.เมือง จ.สตูล 91000
 โทร. 0 7473 0227-8 โทรสาร. 0 7473 0227
 satun@dbd.go.th
 

สุราษฎร์ธานี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
 โทร. 0 7728 1328 , 0 7721 0303 โทรสาร. 0 7728 2584
 suratthani@dbd.go.th
 
สุราษฎร์ธานี
(สาขาเกาะสมุย)