กรมพัฒน์ฯ พาแฟรนไชส์ไทยออกอีเว้นท์เปิดตลาดเจรจาธุรกิจ สร้างฐานลูกค้าไทยและต่างประเทศ ในงานแฟรนไชส์ยักษ์ใหญ่

กรมพัฒน์ฯ พาแฟรนไชส์ไทยออกอีเว้นท์เปิดตลาดเจรจาธุรกิจ
สร้างฐานลูกค้าไทยและต่างประเทศ ในงานแฟรนไชส์ยักษ์ใหญ่
Thailand Franchise & Business Opportunities 2016
 
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำทีม 74 ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ออกงานใหญ่ระดับอาเซียนThailand Franchise & Business Opportunities 2016 ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทคคาด...งานนี้ดึงดูดนักลงทุนกว่า 20,000 ราย จากไทยและต่างประเทศ ช่วยผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มทักษะการเจรจาธุรกิจแบบอินเตอร์ พร้อมดันเครือข่ายแฟรนไชส์ไทยไปสากลได้แน่นอน
                     นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานเปิดงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2016 ครั้งที่ 12 เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง และผลักดันผู้ประกอบธุรกิจให้เข้าสู่การตลาดในระบบแฟรนไชส์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการตลาดสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขยายออกไปได้อย่างรวดเร็วบนมาตรฐานเดียวกัน ควบคู่กับการแสวงหาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ได้มีโอกาสนำเสนอธุรกิจในระดับประเทศและระดับโลก โดยกรมฯ ได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด
                    ในวันนี้ (4 ส.ค.59) กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ โดยพาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมและเป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง จำนวน 74 ราย แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ จำนวน 44 ราย จัดแสดงธุรกิจและจำหน่ายสินค้าในพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ส่วนที่ 2 ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ จำนวน 30 ราย จัดแสดงธุรกิจและแสดงนิทรรศการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของกรมในพื้นที่อีกกว่า 72 ตารางเมตร เข้าร่วมงานแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดขึ้นในประเทศไทยและจะได้พบกับแบรนด์แฟรนไชส์ระดับสากลกว่า 170 ราย จาก 10 ประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้าอย่างคับคั่ง ภายใต้ชื่องาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2016 ครั้งที่ 12 โดยจัดขึ้นพร้อมกับงานThailand Retail Food & Hospitality Services 2016 และงาน ASEAN Retail 2016 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทค บางนา
                   การพาผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กรมฯ คาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะในการนำเสนอและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากคาดว่าจะมีนักลงทุนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ถึง 20,000 ราย อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจที่มองหาการลงทุน ห้างสรรพสินค้า Moderntrade สถาบันการเงิน เป็นต้น และนักลงทุนจาก 50 ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน อินเดีย ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกา เป็นต้น จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะผลักดันธุรกิจไทยให้ขยายไปสู่ต่างประเทศผ่านระบบแฟรนไชส์
                   ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 1,338 ราย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก บริการ อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีมูลค่าการตลาดแฟรนไชส์สูงถึง 250,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในประเทศ และยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากเพราะได้รับความนิยมจากผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาบริหารจัดการให้ธุรกิจในระบบ แฟรนไชส์มีศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้นมีมาตรฐานคุณภาพตามระดับสากล พร้อมขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้ผลักดันแฟรนไชส์ไทยให้สามารถต่อยอดไปยังต่างประเทศได้ถึง 25 ธุรกิจ ใน 29 ประเทศทั่วโลก
 
**************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                     ฉบับที่ 95 / 4 สิงหาคม 2559